Menu

BuforQ – chroni krowy przed kwasicą 

Do żywienia krów i opasów przy dawkach z dużym udziałem pasz treściwych i małym udziałem włókna.

Zawiera związki neutralizujące kwaśny odczyn żwacza.

BuforQ – chroni krowy przed kwasicą 

Wysoka wydajność krów mlecznych oraz duże przyrosty u opasanego bydła wiążą się z koniecznością stosowania większych ilości pasz treściwych w dawce, co może wywołać u nich kwasicę. BuforQ zawiera szereg związków, które skutecznie chronią organizm zwierzęcia przed pojawieniem się kwasicy żwacza i łagodzą skutki jej występowania nie dopuszczając do przejścia z postaci łagodnej do ostrej.

BuforQ zawiera aż 5 związków buforujących kwaśny odczyn żwacza:

 • wodorowęglan sodu
 • wapienne algi lithothamne
 • tlenek magnezu
 • węglan wapnia
 • żywe drożdże Saccharomyces cerevisiae

Jak działa BuforQ :

 • skuteczna ochrona przed kwasicą żwacza
 • neutralizacja zgromadzonych w żwaczu kwasów
 • stabilizacja procesów fermentacyjnych i trawiennych
 • wysoka wydajność i stabilna kondycja przez całą laktację
 • ogranicza syntezę metanu w żwaczu, zapobiega stratom energii
 • znaczna poprawa wyników produkcyjnych i stanu zdrowia zwierząt

Jak działa BuforQ :

 • skuteczna ochrona przed kwasicą żwacza
 •  neutralizacja zgromadzonych w żwaczu kwasów
 • stabilizacja procesów fermentacyjnych i trawiennych
 • wysoka wydajność i stabilna kondycja przez całą laktację
 • ogranicza syntezę metanu w żwaczu, zapobiega stratom energii
 • znaczna poprawa wyników produkcyjnych i stanu zdrowia zwierzą

Odczyn pH płynu żwacza wskazuje na przebieg procesów fermentacyjnych. Wartości optymalne pH żwacza wynoszące 6,2–6,8 gwarantują maksymalną syntezę białka mikrobiologicznego. Płyn żwacza krowy wykazującej subkliniczną kwasicę posiada wartość pH=5,0-5,5, a gdy wartość pH płynu żwacza spada przez dłuższy czas poniżej 5,0 to mamy kliniczną kwasicę.

Najlepszym sposobem ochrony krów przed kwasicą jest stosowanie dawki TMR. W żywieniu tradycyjnym należy unikać gwałtownych zmian paszy i skarmiania powyżej 3 kg zbóż na jeden odpas. Pasze objętościowe powinny stanowić ponad 50 % dawki. Zawartość pasz włóknistych o długości 4 cm powinna wynosić co najmniej 20 % dawki.

Niezwykle ważne jest aby wprowadzić do dawki związki buforujące, które zapobiegają pojawieniu się kwasicy żwacza i łagodzą jej skutki. Najbardziej skutecznym preparatem jest BuforQ, zawierający aż 5 różnych związków neutralizujących zbyt kwaśny odczyn żwacza.

Mieszanka paszowa uzupełniająca BuforQ przeznaczona jest dla krów i opasów w ilości 200-300 g na sztukę dziennie w celu ochrony przed kwasicą żwacza i łagodzenia skutków jej występowania. Nie stosować u krów zasuszonych i jałówek przed porodem.

Nakład na dzienną dawkę 0,2 kg BuforQ wynosi 1,01 zł, podczas gdy straty spowodowane kwasicą Amerykanie wyliczają na 250 $ w (ponad 1000 zł). Czyli relacja zysk: nakłady wynosi 3:1. Ponadto dzięki BuforQ dawka jest lepiej wykorzystana, krowy są bardziej wydajne, zdrowsze i płodne, a mleko posiada nie tylko wysoką zawartość tłuszczu, ale przede wszystkim białka.

Odczyn pH płynu żwacza wskazuje na przebieg procesów fermentacyjnych. Wartości optymalne pH żwacza wynoszące 6,2–6,8 gwarantują maksymalną syntezę białka mikrobiologicznego. Płyn żwacza krowy wykazującej subkliniczną kwasicę posiada wartość pH=5,0-5,5, a gdy wartość pH płynu żwacza spada przez dłuższy czas poniżej 5,0 to mamy kliniczną kwasicę.

Najlepszym sposobem ochrony krów przed kwasicą jest stosowanie dawki TMR. W żywieniu tradycyjnym należy unikać gwałtownych zmian paszy i skarmiania powyżej 3 kg zbóż na jeden odpas. Pasze objętościowe powinny stanowić ponad 50 % dawki. Zawartość pasz włóknistych o długości 4 cm powinna wynosić co najmniej 20 % dawki.

Niezwykle ważne jest aby wprowadzić do dawki związki buforujące, które zapobiegają pojawieniu się kwasicy żwacza i łagodzą jej skutki. Najbardziej skutecznym preparatem jest BuforQ, zawierający aż 5 różnych związków neutralizujących zbyt kwaśny odczyn żwacza.

Mieszanka paszowa uzupełniająca BuforQ przeznaczona jest dla krów i opasów w ilości 200-300 g na sztukę dziennie w celu ochrony przed kwasicą żwacza i łagodzenia skutków jej występowania. Nie stosować u krów zasuszonych i jałówek przed porodem.

Nakład na dzienną dawkę 0,2 kg BuforQ wynosi 1,01 zł, podczas gdy straty spowodowane kwasicą Amerykanie wyliczają na 250 $ w (ponad 1000 zł). Czyli relacja zysk: nakłady wynosi 3:1. Ponadto dzięki BuforQ dawka jest lepiej wykorzystana, krowy są bardziej wydajne, zdrowe i płodne, a mleko posiada nie tylko wysoką zawartość tłuszczu, ale przede wszystkim białka.