Menu

Dofinansowanie projektu
„Zmniejszenie ryzyka zawodowego w Sano”

Sano otrzymało dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 261.986,42 zł.

Otrzymane środki przyczyniły się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenia ryzyka zawodowego w Sano.

Dofinansowanie projektu
„Zmniejszenie ryzyka zawodowego w Sano”

Sano otrzymało dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 261.986,42 zł.

Otrzymane środki przyczyniły się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenia ryzyka zawodowego w Sano.

Orbisan G granulowana pasza treściwa dla krów

Orbisan G granulowana pasza treściwa dla krów