Menu

Orbisan G®

zwiększa wydajność krów

Pasza treściwa granulowana dla krów.
Orbisan G jest chętnie pobierany przez krowy podczas doju i ze stacji paszowych.

Orbisan G®

zwiększa wydajność krów

Pasza treściwa granulowana dla krów.
Orbisan G jest chętnie pobierany przez krowy podczas doju i ze stacji paszowych.

W żywieniu krów bazą powinny być wysokiej jakości kiszonki wymieszane z paszą treściwą, najlepiej w dawce TMR. Jednak w niektórych sytuacjach krowy mogą dostać także dodatkowo granulowaną paszę treściwą Orbisan G.


Cała sztuka żywienia krów polega nie tylko na dobrym zbilansowaniu dawki, ale przede wszystkim na jej kontroli i ewentualnym korygowaniu w oborze. Dawka zbilansowana to taka, która pokrywa zarówno potrzeby bytowe, jak również produkcyjne. Wytwarzanie mleka powinno się odbywać z paszy, a nie kosztem organizmu.
Głównym rolę w trawieniu paszy u przeżuwaczy odgrywa żwacz i zawarte w nim mikroorganizmy. Aby zachować stabilny skład mikroflora żwacza potrzebuje przez cały czas tej samej pożywki. Dlatego dzień w dzień, przez 365 dni w roku krowy powinny dostawać te same pasze. Im wyższa jakość pasz i lepiej zbilansowana dawka, tym wydajność, płodność i zdrowotność krów będą większe.


 

 

Orbisan G jest chętnie pobierany przez krowy podczas doju i ze stacji paszowych.

Orbisan G jest chętnie pobierany przez krowy podczas doju i ze stacji paszowych.

Krowy dobrze żywione są zdrowe i wydajne

Wysokiej wydajności nie da się uzyskać ze słabych pasz i złej dawki. Gdy dawka nie pokrywa zapotrzebowania, to krowa musi produkować mleko kosztem własnego organizmu. Wówczas chudnie i często nie jest już w stanie uzupełnić tego, co straciła. To prowadzi do ketozy i powoduje, że krowy szybko kończą swoją obecność w stadzie. Stąd długość użytkowania krów w wielu oborach nie przekracza 3 laktacji. Aby krowy dawały dużo mleka i były długo użytkowane muszą otrzymać wszystkie składniki pokarmowe. Najlepszym sposobem jest podanie dobrze zbilansowanej dawki TMR składającej się z wysokiej jakości kiszonki uzupełnioną paszą treściwą o dużej wartości pokarmowej. Dawka powinna zawierać komplet składników pokarmowych potrzebnych organizmowi, który je traci wraz z produkowanym mlekiem. Obowiązuje tu prosta zasada. To co krowa traci musi zostać uzupełnione przez to co dostaje.

A więc białko produkowane w mleku musi zostać uzupełnione przez odpowiednią ilość białka z paszy. Tak samo jak związki mineralne i witaminy wydalane wraz z mlekiem muszą zostać uzupełnione przez premiks dodawany do dawki w ilości 10 g na 1 l produkowanego mleka. Im więcej składników zawiera mleko (tłuszcz, białko, laktoza), tym bogatsza musi być dawka. Od wielkości dawki, jej składu i jakości pasz zależy wydajność krów. To głównie żywienie, nie genetyka, powoduje, że w jednych oborach wydajność wynosi ponad 12.000 l mleka, a w innych zaledwie połowę tego, czyli 6.000 l. Celem każdej obory posiadającej najbardziej mleczną na świecie rasę holsztyńsko-fryzyjską (HF) powinna być wydajność co najmniej 10.000 kg mleka.

 To głównie żywienie, nie genetyka, decyduje o tym, że krowy osiągają wydajność ponad 10.000 kg  mleka. 

Skoro mamy w Polsce już obory osiągające wydajność nawet ponad 15.000 kg mleka, to tym bardziej nie powinno stwarzać problemów uzyskanie 10.000 kg w laktacji i 35.000 kg mleka wydajności życiowej. Wiele przedwczesnych brakowań ma swoje źródło w niewłaściwym żywieniu. Bo nie tylko niska wydajność, ale także zaburzenia w rozrodzie, problemy z racicami i ze zdrowotnością mają swoje źródła w złej jakości paszach i popełnianych błędach żywieniowych. To w stadach o niskiej wydajności jest więcej chorób niż o wysokiej.

Dawka PMR – czyli częściowy TMR

Najlepszą dawką dla krów jest dawka całkowicie wymieszana, czyli TMR (Total Mixed Ration), kiedy wszystkie komponenty są z sobą razem wymieszane. Jednak w przypadku posiadania robotów udojowych i prowadzenia doju automatycznego, oznaczanego często skrótem AMS (Automatic Milking System) część paszy treściwej, aby zachęcić krowy do wchodzenia na stanowisko udojowe, zadawana jest podczas doju. Podobną sytuację będziemy mieć, kiedy na oborze stosowane są stacje paszowe. Wówczas najbardziej wydajne krowy są premiowane dodatkowo paszą treściwą. Mamy wówczas do czynienia z dawką częściowo wymieszaną, oznaczaną skrótem PMR (Part Mixed Ration). Zarówno przy robotach udojowych, jak również przy stacjach paszowych, pasza treściwa, aby się nie zawieszała i była łatwo pobierana powinna być w postaci granulowanej. W tym celu dla takich obór została stworzona przez Sano specjalna mieszanka granulowana Orbisan G.

W żywieniu krów bazą powinny być wysokiej jakości kiszonki wymieszane z paszą treściwą, najlepiej w dawce TMR. Jednak w niektórych sytuacjach krowy mogą dostać także dodatkowo granulowaną paszę treściwą Orbisan G.


Cała sztuka żywienia krów polega nie tylko na dobrym zbilansowaniu dawki, ale przede wszystkim na jej kontroli i ewentualnym korygowaniu w oborze. Dawka zbilansowana to taka, która pokrywa zarówno potrzeby bytowe, jak również produkcyjne. Wytwarzanie mleka powinno się odbywać z paszy, a nie kosztem organizmu.
Głównym rolę w trawieniu paszy u przeżuwaczy odgrywa żwacz i zawarte w nim mikroorganizmy. Aby zachować stabilny skład mikroflora żwacza potrzebuje przez cały czas tej samej pożywki. Dlatego dzień w dzień, przez 365 dni w roku krowy powinny dostawać te same pasze. Im wyższa jakość pasz i lepiej zbilansowana dawka, tym wydajność, płodność i zdrowotność krów będą większe.


 

 

Orbisan G jest chętnie pobierany przez krowy podczas doju i ze stacji paszowych.

Orbisan G jest chętnie pobierany przez krowy podczas doju i ze stacji paszowych.

Krowy dobrze żywione są zdrowe i wydajne

Wysokiej wydajności nie da się uzyskać ze słabych pasz i złej dawki. Gdy dawka nie pokrywa zapotrzebowania, to krowa musi produkować mleko kosztem własnego organizmu. Wówczas chudnie i często nie jest już w stanie uzupełnić tego, co straciła. To prowadzi do ketozy i powoduje, że krowy szybko kończą swoją obecność w stadzie. Stąd długość użytkowania krów w wielu oborach nie przekracza 3 laktacji. Aby krowy dawały dużo mleka i były długo użytkowane muszą otrzymać wszystkie składniki pokarmowe. Najlepszym sposobem jest podanie dobrze zbilansowanej dawki TMR składającej się z wysokiej jakości kiszonki uzupełnioną paszą treściwą o dużej wartości pokarmowej. Dawka powinna zawierać komplet składników pokarmowych potrzebnych organizmowi, który je traci wraz z produkowanym mlekiem. Obowiązuje tu prosta zasada. To co krowa traci musi zostać uzupełnione przez to co dostaje.

A więc białko produkowane w mleku musi zostać uzupełnione przez odpowiednią ilość białka z paszy. Tak samo jak związki mineralne i witaminy wydalane wraz z mlekiem muszą zostać uzupełnione przez premiks dodawany do dawki w ilości 10 g na 1 l produkowanego mleka. Im więcej składników zawiera mleko (tłuszcz, białko, laktoza), tym bogatsza musi być dawka. Od wielkości dawki, jej składu i jakości pasz zależy wydajność krów. To głównie żywienie, nie genetyka, powoduje, że w jednych oborach wydajność wynosi ponad 12.000 l mleka, a w innych zaledwie połowę tego, czyli 6.000 l. Celem każdej obory posiadającej najbardziej mleczną na świecie rasę holsztyńsko-fryzyjską (HF) powinna być wydajność co najmniej 10.000 kg mleka.

 To głównie żywienie, nie genetyka, decyduje o tym, że krowy osiągają wydajność ponad 10.000 kg  mleka. 

Skoro mamy w Polsce już obory osiągające wydajność nawet ponad 15.000 kg mleka, to tym bardziej nie powinno stwarzać problemów uzyskanie 10.000 kg w laktacji i 35.000 kg mleka wydajności życiowej. Wiele przedwczesnych brakowań ma swoje źródło w niewłaściwym żywieniu. Bo nie tylko niska wydajność, ale także zaburzenia w rozrodzie, problemy z racicami i ze zdrowotnością mają swoje źródła w złej jakości paszach i popełnianych błędach żywieniowych. To w stadach o niskiej wydajności jest więcej chorób niż o wysokiej.

Dawka PMR – czyli częściowy TMR

Najlepszą dawką dla krów jest dawka całkowicie wymieszana, czyli TMR (Total Mixed Ration), kiedy wszystkie komponenty są z sobą razem wymieszane. Jednak w przypadku posiadania robotów udojowych i prowadzenia doju automatycznego, oznaczanego często skrótem AMS (Automatic Milking System) część paszy treściwej, aby zachęcić krowy do wchodzenia na stanowisko udojowe, zadawana jest podczas doju. Podobną sytuację będziemy mieć, kiedy na oborze stosowane są stacje paszowe. Wówczas najbardziej wydajne krowy są premiowane dodatkowo paszą treściwą. Mamy wówczas do czynienia z dawką częściowo wymieszaną, oznaczaną skrótem PMR (Part Mixed Ration). Zarówno przy robotach udojowych, jak również przy stacjach paszowych, pasza treściwa, aby się nie zawieszała i była łatwo pobierana powinna być w postaci granulowanej. W tym celu dla takich obór została stworzona przez Sano specjalna mieszanka granulowana Orbisan G.

Orbisan G czyli komplet składników

W żywieniu krów dawką TMR wystarczyło kiszonki uzupełnić paszą treściwą Lactoma Complete, aby uzyskać doskonałą dawkę. Mieszanka Lactoma Complete, jak nazwa wskazuje, zawiera bowiem komplet wszystkich składników, a więc białko, związki mineralne, witaminy, energię które bardzo dobrze uzupełniają się z kiszonkami. Na bazie tej mieszanki powstała granulowana pasza treściwa Orbisan G. Obie pasze synchronizują żwacz i bardzo korzystnie wpływają na rozwój mikroflory oraz zwiększają produkcję mleka.

Orbisan G czyli komplet składników

W żywieniu krów dawką TMR wystarczyło kiszonki uzupełnić paszą treściwą Lactoma Complete, aby uzyskać doskonałą dawkę. Mieszanka Lactoma Complete, jak nazwa wskazuje, zawiera bowiem komplet wszystkich składników, a więc białko, związki mineralne, witaminy, energię które bardzo dobrze uzupełniają się z kiszonkami. Na bazie tej mieszanki powstała granulowana pasza treściwa Orbisan G. Obie pasze synchronizują żwacz i bardzo korzystnie wpływają na rozwój mikroflory oraz zwiększają produkcję mleka.

Orbisan G zapewnia wysoką wydajność, płodność i zdrowotność krów. 

Kompletna zawartość wszystkich składników pokarmowych i łatwe stosowanie powodują, że Orbisan G sprawdzi się w każdej oborze, która potrzebuje paszy granulowanej. Jednak należy nadmienić, że Orbisan G nie nadaje się do stosowania w dawce TMR sporządzanej w wozie paszowym. Niestety krowy bardzo lubią paszę Orbisan G i kiedy nadarzy się taka możliwość to chętnie ją zjadają, czyli z dawki TMR będą ją wybierać i zjadać w pierwszej kolejności. Przez co jedne krowy, które pobiorą jej więcej, będą narażone na kwasicę, a inne, które zjedzą jej mniej, na ketozę. Naczelną zasadą jest podawanie możliwie jak najmniejszych ilości paszy treściwej ze stacji paszowych, a jak największych z wozu paszowego. Pasze treściwe wymieszane z innymi paszami objętościowymi w wozie nie powodują kwasicy. A podając je oddzielnie, nigdy nie wiadomo, co krowy jadły wcześniej. Może się zdarzyć, że zjadają je na tak zwany „pusty żołądek”, co sprawia, że kwasica będzie stanem pewnym. Jeżeli jest taka możliwość, to należy ustawić jednorazową pobieraną dawkę na 300 g, wówczas ryzyko podkwaszenia Orbisan G nadaje się do żywienia również najbardziej wydajnych krów, ale im wyższa dawka podawana dziennie, tym na więcej karmień powinna być ona podzielona.


Z drugiej strony, nie należy żałować krowom dobrej paszy treściwej, jaką jest Orbisan G, gdyż efektywność jej stosowania jest bardzo wysoka. Krowy z 1 kg paszy Orbisan G mogą wyprodukować 2,2-2,3 kg mleka, czyli relacja zysk : nakłady jest tu też bardzo dobra, gdyż przekracza 2:1. Zatem paszę Orbisan G można polecać w każdym gospodarstwie potrzebującym pasz granulowanych.

Orbisan G zapewnia wysoką wydajność, płodność i zdrowotność krów. 

Kompletna zawartość wszystkich składników pokarmowych i łatwe stosowanie powodują, że Orbisan G sprawdzi się w każdej oborze, która potrzebuje paszy granulowanej. Jednak należy nadmienić, że Orbisan G nie nadaje się do stosowania w dawce TMR sporządzanej w wozie paszowym. Niestety krowy bardzo lubią paszę Orbisan G i kiedy nadarzy się taka możliwość to chętnie ją zjadają, czyli z dawki TMR będą ją wybierać i zjadać w pierwszej kolejności. Przez co jedne krowy, które pobiorą jej więcej, będą narażone na kwasicę, a inne, które zjedzą jej mniej, na ketozę. Naczelną zasadą jest podawanie możliwie jak najmniejszych ilości paszy treściwej ze stacji paszowych, a jak największych z wozu paszowego. Pasze treściwe wymieszane z innymi paszami objętościowymi w wozie nie powodują kwasicy. A podając je oddzielnie, nigdy nie wiadomo, co krowy jadły wcześniej. Może się zdarzyć, że zjadają je na tak zwany „pusty żołądek”, co sprawia, że kwasica będzie stanem pewnym. Jeżeli jest taka możliwość, to należy ustawić jednorazową pobieraną dawkę na 300 g, wówczas ryzyko podkwaszenia Orbisan G nadaje się do żywienia również najbardziej wydajnych krów, ale im wyższa dawka podawana dziennie, tym na więcej karmień powinna być ona podzielona.


Z drugiej strony, nie należy żałować krowom dobrej paszy treściwej, jaką jest Orbisan G, gdyż efektywność jej stosowania jest bardzo wysoka. Krowy z 1 kg paszy Orbisan G mogą wyprodukować 2,2-2,3 kg mleka, czyli relacja zysk : nakłady jest tu też bardzo dobra, gdyż przekracza 2:1. Zatem paszę Orbisan G można polecać w każdym gospodarstwie potrzebującym pasz granulowanych.