Menu

Mipro Beef – zastępuje śrutę rzepakową i sojową

 

Mipro Beef pokrywa potrzeby pokarmowe opasów na związki mineralne i witaminy oraz może zastąpić 1100 g śruty rzepakowej lub 900 g śruty sojowej.

Mipro Beef – zastępuje śrutę rzepakową i sojową

Mipro Beef pokrywa potrzeby pokarmowe opasów na związki mineralne i witaminy oraz może zastąpić 1100 g śruty rzepakowej lub 900 g śruty sojowej.

Dzięki wysokiej zawartości cennych składników pokarmowych, takich jak białko, witaminy i minerały bydło opasowe znacznie poprawia wykorzystanie paszy, co przyczynia się do wzrostu przyrostów dziennych, mięsności i zdrowotności, a tym samym większej opłacalności produkcji.

Dodatek do dawki 250-500 g Mipro Beef pozwala zaoszczędzić 0,45-0,9 kg drogiej śruty sojowej lub 0,5-1,1 kg śruty rzepakowej, a przy tym dostarcza wszystkie niezbędne witaminy i związki mineralne.

Najlepsze rezultaty w opasie bydła daje intensywne żywienie zbilansowaną dawką TMR z wysoką koncentracją składników pokarmowych, co pozwala na pełne wykorzystanie pasz i potencjału genetycznego zwierząt, szczególnie ras mięsnych szybko rosnących. Mipro Beef może być stosowane nawet w najbardziej intensywnym opasie bydła przyczyniając się do poprawy zdrowotności, zwiększenia przyrostów dziennych, skrócenia czasu opasu, a tym samym do obniżenia kosztów produkcji.

Związki mineralne i witaminy – to czego brakuje opasom!

Stosowane w żywieniu opasów pasze zawierają zbyt mało związków mineralnych, dlatego trzeba je uzupełnić. Związki mineralne, zarówno makroelementy (Ca, P, Mg, Na), jak i mikroelementy (Zn, Mn, Cu, I, Co, Se) powinny być dodatkowo podawane opasom, dlatego są też w składzie Mipro Beef, dzięki temu łatwiej je wymieszać z innymi paszami lub w dawce TMR. Nie jest konieczne podawanie opasom do lizawek solnych lub kwaśnego węglanu sodu, gdyż nigdy nie wiadomo, które zwierzęta i ile takich dodatków zjedzą.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) chronią wewnętrze i zewnętrzne nabłonki oraz mają duży wpływ na odporność, a tym samym na osiągane wyniki i zdrowotność zwierząt. Ponieważ jest ich zbyt mało w paszach naturalnych, to powinny być dodatkowo suplementowane w mieszankach witaminowo-mineralnych.

Jak działa Mipro Beef:

  • 72,0 % białka ulegającego całkowitemu rozkładowi w żwaczu pochodzącego z azotu niebiałkowego NPN
  • optymalny poziom wszystkich niezbędnych witamin, A,D,E oraz biotyny
  • wysoka zawartość podstawowych składników mineralnych: Ca, P, Na, Mg – nie trzeba ich już uzupełniać
  • odpowiedni poziom niezbędnych mikroelementów: Zn, Mn, Cu, J, Co, Se

Jak działa Mipro Beef:

  • 72,0 % białka ulegającego całkowitemu rozkładowi w żwaczu pochodzącego z azotu niebiałkowego NPN
  • optymalny poziom wszystkich niezbędnych witamin, A,D,E oraz biotyny
  • wysoka zawartość podstawowych składników mineralnych: Ca, P, Na, Mg – nie trzeba ich już uzupełniać
  • odpowiedni poziom niezbędnych mikroelementów: Zn, Mn, Cu, J, Co, Se

Mipro Beef obniża koszty żywienia!                                                                                         

Dla pełnej synchronizacji żwacza opasy potrzebują komponentów białkowych o różnym stopniu rozkładu. Zarówno  zawierającej dużo metioniny śruty rzepakowej, ale także szybko rozkładającego się, będącego doskonałym źródłem azotu dla mikroorganizmów żwacza, mocznika. Brak mocznika w dawce nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego opasów. Ponadto taka dawka zawsze będzie droższa, gdyż ceny śruty sojowej i rzepakowej zawsze są wysokie, nieporównywalne z ceną azotu niebiałkowego pochodzącego z mocznika paszowego. Dla dobrej synchronizacji żwacza bakterie oprócz łatwo dostępnego azotu  potrzebują również szybko dostępnej energii pochodzącej z cukrów. Dlatego w dawce niezbędne jest też 1-2 kg melasy lub 100 g Multisan Nektar®

Aby uzyskać wysokie przyrosty opasy potrzebują w dawce różnych komponentów białkowych, w tym także mocznika paszowego. Ponadto poziom niezbędnych witamin i minerałów jest dostarczony do organizmu dzięki stosowaniu Mipro Beef.

Stosując 250-500 g Mipro Beef na opasa dziennie zyskujemy około 300 zł na sztukę rocznie, czyli przy 100 sztukach oszczędność wyniesie 30.000 zł. Ponadto pasze są lepiej wykorzystane, zwierzęta szybciej przyrastają, wykazują lepszą mięsność, są zdrowe a czas opasu ulega skróceniu.

Mipro Beef obniża koszty żywienia!                                                                                           

Dla pełnej synchronizacji żwacza opasy potrzebują komponentów białkowych o różnym stopniu rozkładu. Zarówno  zawierającej dużo metioniny śruty rzepakowej, ale także szybko rozkładającego się, będącego doskonałym źródłem azotu dla mikroorganizmów żwacza, mocznika. Brak mocznika w dawce nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego opasów. Ponadto taka dawka zawsze będzie droższa, gdyż ceny śruty sojowej i rzepakowej zawsze są wysokie, nieporównywalne z ceną azotu niebiałkowego pochodzącego z mocznika paszowego. Dla dobrej synchronizacji żwacza bakterie oprócz łatwo dostępnego azotu  potrzebują również szybko dostępnej energii pochodzącej z cukrów. Dlatego w dawce niezbędne jest też 1-2 kg melasy lub 100 g Multisan Nektar®

Aby uzyskać wysokie przyrosty opasy potrzebują w dawce różnych komponentów białkowych, w tym także mocznika paszowego. Ponadto poziom niezbędnych witamin i minerałów jest dostarczony do organizmu dzięki stosowaniu Mipro Beef.

Stosując 250-500 g Mipro Beef na opasa dziennie zyskujemy około 300 zł na sztukę rocznie, czyli przy 100 sztukach oszczędność wyniesie 30.000 zł. Ponadto pasze są lepiej wykorzystane, zwierzęta szybciej przyrastają, wykazują lepszą mięsność, są zdrowe a czas opasu ulega skróceniu.