Menu

7,1 MJ NEL – najwyższa zawartość energii w kiszonce!

W Sano Agrar Institut w Lubiniu we wrześniu ubiegłego roku odbył się pokaz zakiszania kukurydzy. Po 5 miesiącach odkryto silos i wykonano analizę kiszonki. Okazało się, że kiszonka miała niesamowitą, rekordową zawartość energii  –  7,1 MJ NEL.

7,1 MJ NEL – najwyższa zawartość energii w kiszonce!

W Sano Agrar Institut w Lubiniu we wrześniu ubiegłego roku odbył się pokaz zakiszania kukurydzy. Po 5 miesiącach odkryto silos i wykonano analizę kiszonki. Okazało się, że kiszonka miała bardzo wysoką jakość i wartość pokarmową, a zawartość energii była rekordowa – wynosiła 7,1 MJ NEL.

Kiszonka z kukurydzy to podstawa żywienia krów, więc jej wartość pokarmowa musi być najwyższa.

W Sano Agrar Institut w Lubiniu w dniu 4. września ubiegłego roku dzięki inicjatywie „Razem dla Rekordów Polski” odbył się pokaz zakiszania kukurydzy. Była to pierwsza taka próba w naszym kraju. Poza Sano – w przedsięwzięciu wzięły udział także firmy, mające swój wkład w technologię produkcji kukurydzy, czyli producent nasion – IGP Polska i producent nawozów K+S Polska, a także firma Claas, dzięki której dokonano zbioru kukurydzy, jej zwozu do silosów i ugniatania w silosie. Kiszonka z kukurydzy to główna pasza objętościowa i jedyna kiszonka na tej największej w Polsce fermie liczącej ponad 1500 krów mlecznych, stąd niezwykle ważna jest jej jakość i wartość pokarmowa. Tu warto zaznaczyć, że od 3 lat ze względu na niewystarczające opady zrezygnowano z uprawy traw.

Kiszonka z kukurydzy to podstawa żywienia krów, więc jej wartość pokarmowa musi być najwyższa.

W Sano Agrar Institut w Lubiniu w dniu 4. września ubiegłego roku dzięki inicjatywie „Razem dla Rekordów Polski” odbył się pokaz zakiszania kukurydzy. Była to pierwsza taka próba w naszym kraju. Poza Sano – w przedsięwzięciu wzięły udział także firmy, mające swój wkład w technologię produkcji kukurydzy, czyli producent nasion – IGP Polska i producent nawozów K+S Polska, a także firma Claas, dzięki której dokonano zbioru kukurydzy, jej zwozu do silosów i ugniatania w silosie. Kiszonka z kukurydzy to główna pasza objętościowa i jedyna kiszonka na tej największej w Polsce fermie liczącej ponad 1500 krów mlecznych, stąd niezwykle ważna jest jej jakość i wartość pokarmowa. Tu warto zaznaczyć, że od 3 lat ze względu na niewystarczające opady zrezygnowano z uprawy traw.

Rekordowe parametry kiszonki były możliwe dzięki zastosowaniu nowatorskich preparatów do zakiszania
Labacsil Mais Acid® i Labacsil Mais Bakterie®.

 • Sucha masa: 40,9 % w kg s.m..
 • Energia netto: 7,1 NEL/kg s.m.
 • Białko ogólne: 7,7 % w kg s.m.
 • Białko użyteczne: 13,8  % w kg s.m.
 • Tłuszcze ogólne: 3,5 % w kg s.m.
 • Popiół surowy:  3,2 % w kg s.m.
 • Skrobia 33,9 % w kg s.m.
 • pH: 3,8

Rekordowe parametry kiszonki były możliwe dzięki zastosowaniu nowatorskich preparatów do zakiszania
Labacsil Mais Acid® i Labacsil Mais Bakterie®.

 • Sucha masa: 40,9 % w kg s.m..
 • Energia netto: 7,1 NEL/kg s.m.
 • Białko ogólne: 7,7 % w kg s.m.
 • Białko użyteczne: 13,8  % w kg s.m.
 • Tłuszcze ogólne: 3,5 % w kg s.m.
 • Popiół surowy:  3,2 % w kg s.m.
 • Skrobia 33,9 % w kg s.m.
 • pH: 3,8

Diabeł tkwi w szczegółach…

Aby kiszonka miała wysoką jakość i wartość pokarmową proces wymaga dopięcia na ostatni guzik. Tu nie ma miejsca na przypadek, zapewniony musi być  najwyższy poziom. W celu ustanowienia Rekordu Polski w dniu 04.09.2018r. z pola o powierzchni 86 ha zebrana i zakiszona została odmiana kukurydzy Quentin o FAO 240. Odmiana ta charakteryzuje się m.in. wysoką odpornością na suszę oraz cechą „stay green”, czym mogła wykazać się w ostatnim, suchym sezonie. Jest ona polecana zarówno na ziarno, jak i do zakiszania. Ogólny plon świeżej masy roślin tej odmiany wyniósł 102 % wzorca (wg danych Polskiego Związku Producentów Kukurydzy), co oznacza 72,3 t z ha. Nawożenie kukurydzy w Sano Agrar Institut opiera się głównie na gnojowicy. Uzupełnione zostało ono o nawozy firmy K+S. Zbiór i zakiszanie wykonany został przy użyciu nowoczesnych maszyn marki Claas w tym sieczkarni Jaguar, ciągników Xerion oraz Axion i ładowarki Torion. Nad starannością przebiegu zakiszania kukurydzy z użyciem aplikatorów i preparatów Labacsil Mais Bakterie® i Labacsil Mais Acid® czuwali eksperci żywieniowi z Sano.

Od wysokiej jakości kiszonki zależy duża wydajność, która w Sano Agrar Institut sięga aż 12.927 kg, co jest też m.in. wynikiem wysokiej jakości kiszonki z kukurydzy. Krowy w Sano Agrar Institut są rekordzistkami w Europie jeśli chodzi o pierwsze wycielenia, gdyż odbywają się one już u krów w wieku 22,4 miesiąca. To jest prawie 5 miesięcy wcześniej niż wynosi średnia w Polsce.

Rekordowa kiszonka!

Próbka kiszonki została pobrana przez urzędowego rzeczoznawcę i wysłana do analizy do sprawdzonego laboratorium LKS Lichtenwalde (Niemcy). Mimo, że ze względu na suszę ubiegły rok nie był aż tak mocno sprzyjający dla kukurydzy, to jednak jakość i wartość pokarmowa kiszonki okazały się znakomite. Zawartość suchej masy wynosiła 40,9%, przy zawartości 7,7% białka ogólnego, ale aż 13,8% białka użytecznego i 33,9% skrobi. Smak lekko kwaśny, na co wskazuje też wartość pH=3,8. Za to rekordowa okazała się zawartość energii, aż 7,1 MJ NEL. Jest to pierwszy oficjalny rekord zawartości energii kiszonki z kukurydzy w Polsce. Wręczenie certyfikatów przez przedstawicieli Biura rekordów potwierdzających rekord odbyło na terenie Sano Dairy Farm w Lubiniu.

Diabeł tkwi w szczegółach…

Aby kiszonka miała wysoką jakość i wartość pokarmową proces wymaga dopięcia na ostatni guzik. Tu nie ma miejsca na przypadek, zapewniony musi być  najwyższy poziom. W celu ustanowienia Rekordu Polski w dniu 04.09.2018r. z pola o powierzchni 86 ha zebrana i zakiszona została odmiana kukurydzy Quentin o FAO 240. Odmiana ta charakteryzuje się m.in. wysoką odpornością na suszę oraz cechą „stay green”, czym mogła wykazać się w ostatnim, suchym sezonie. Jest ona polecana zarówno na ziarno, jak i do zakiszania. Ogólny plon świeżej masy roślin tej odmiany wyniósł 102 % wzorca (wg danych Polskiego Związku Producentów Kukurydzy), co oznacza 72,3 t z ha. Nawożenie kukurydzy w Sano Agrar Institut opiera się głównie na gnojowicy. Uzupełnione zostało ono o nawozy firmy K+S. Zbiór i zakiszanie wykonany został przy użyciu nowoczesnych maszyn marki Claas w tym sieczkarni Jaguar, ciągników Xerion oraz Axion i ładowarki Torion. Nad starannością przebiegu zakiszania kukurydzy z użyciem aplikatorów i preparatów Labacsil Mais Bakterie® i Labacsil Mais Acid® czuwali eksperci żywieniowi z Sano.

Od wysokiej jakości kiszonki zależy duża wydajność, która w Sano Agrar Institut sięga aż 12.927 kg, co jest też m.in. wynikiem wysokiej jakości kiszonki z kukurydzy. Krowy w Sano Agrar Institut są rekordzistkami w Europie jeśli chodzi o pierwsze wycielenia, gdyż odbywają się one już u krów w wieku 22,4 miesiąca. To jest prawie 5 miesięcy wcześniej niż wynosi średnia w Polsce.

Rekordowa kiszonka!

Próbka kiszonki została pobrana przez urzędowego rzeczoznawcę i wysłana do analizy do sprawdzonego laboratorium LKS Lichtenwalde (Niemcy). Mimo, że ze względu na suszę ubiegły rok nie był aż tak mocno sprzyjający dla kukurydzy, to jednak jakość i wartość pokarmowa kiszonki okazały się znakomite. Zawartość suchej masy wynosiła 40,9%, przy zawartości 7,7% białka ogólnego, ale aż 13,8% białka użytecznego i 33,9% skrobi. Smak lekko kwaśny, na co wskazuje też wartość pH=3,8. Za to rekordowa okazała się zawartość energii, aż 7,1 MJ NEL. Jest to pierwszy oficjalny rekord zawartości energii kiszonki z kukurydzy w Polsce. Wręczenie certyfikatów przez przedstawicieli Biura rekordów potwierdzających rekord odbyło na terenie Sano Dairy Farm w Lubiniu.

Każda wydana złotówka na Labacsil Mais zwraca się 10-krotnie!

Każda wydana złotówka na Labacsil Mais zwraca się 10-krotnie!