Menu

Hipokalcemia bezobjawowa występuje 10 razy częściej niż objawowa, a można jej łatwo zapobiec!

Żywienie krów zasuszonych nadal jest często niedoceniane. Należy pamiętać, że w tym okresie rozstrzyga się wydajność i zdrowotność
krów w najbliższej laktacji.

Hipokalcemia bezobjawowa występuje 10 razy częściej niż objawowa, a można jej łatwo zapobiec!

Żywienie krów zasuszonych nadal jest często niedoceniane. Należy pamiętać, że w tym okresie rozstrzyga się wydajność i zdrowotność
krów w najbliższej laktacji.

Pierwszy dzień zasuszania jest pierwszym dniem nowej laktacji.

Krowy zasuszone powinny dostawać te same pasze, które otrzymywały w czasie laktacji, aczkolwiek uzupełnione solami anionowymi, aby zmienić bilans kationowo-anionowy dawki (DCAD). Określa on czy w dawce mamy przewagę kationów i wówczas bilans będzie dodatni, odpowiedni dla krów w laktacji, czy też mamy przewagę anionów i wówczas bilans będzie ujemny, odpowiedni dla krów zasuszonych. Ponieważ dawki dla krów w laktacji mają zawsze bilans dodatni, to aby go zmienić dodaje się sole anionowe. Okazuje się, że lekkie zakwaszenie organizmu w okresie zasuszania zwiększa przyswajalność wapnia i innych pierwiastków, co chroni krowy przed zaleganiem poporodowym i zatrzymaniem łożyska, które znacznie obniżają wydajność krów. Stąd straty na jedną krowę z tego powodu wynoszą kilka tysięcy złotych.

Pierwszy dzień zasuszania jest pierwszym dniem nowej laktacji.

Krowy zasuszone powinny dostawać te same pasze, które otrzymywały w czasie laktacji, aczkolwiek uzupełnione solami anionowymi, aby zmienić bilans kationowo-anionowy dawki (DCAD). Określa on czy w dawce mamy przewagę kationów i wówczas bilans będzie dodatni, odpowiedni dla krów w laktacji, czy też mamy przewagę anionów i wówczas bilans będzie ujemny, odpowiedni dla krów zasuszonych. Ponieważ dawki dla krów w laktacji mają zawsze bilans dodatni, to aby go zmienić dodaje się sole anionowe. Okazuje się, że lekkie zakwaszenie organizmu w okresie zasuszania zwiększa przyswajalność wapnia i innych pierwiastków, co chroni krowy przed zaleganiem poporodowym i zatrzymaniem łożyska, które znacznie obniżają wydajność krów. Stąd straty na jedną krowę z tego powodu wynoszą kilka tysięcy złotych.

Zalecenia praktyczne w żywieniu krów zasuszonych:

  • Takie same pasze co w laktacji
  • Zmiana bilansu dawki na ujemny
  • Dodatek Prenata z solami anionowymi 
  • pH moczu od 6.0 do 7.0

Zalecenia praktyczne w żywieniu krów zasuszonych:

  • Takie same pasze co w laktacji
  • Zmiana bilansu dawki na ujemny
  • Dodatek Prenata z solami anionowymi 
  • pH moczu od 6.0 do 7.0

Nie tylko zaleganie porodowe jest przyczyną strat.

Duży niedobór wapnia w organizmie prowadzi do widocznego zalegania poporodowego, czyli hipokalcemii klinicznej. Okazuje się, że nie jest ona tak groźna jak niewidoczny mniejszy niedobór wapnia, czyli bezobjawowa hipokalcemia subkliniczna, która występuje u krów 8-10 razy częściej i kosztuje hodowcę cztery razy więcej, gdyż obniża wydajność, co rzadko jest zauważane.
Krowa mogłyby mieć wydajność o kilka tysięcy litrów mleka wyższą, tym samym hodowca mógłby zarobić o kilka tysięcy złotych więcej. Hodowca traci, ponieważ nie zdaje sobie sprawy z zaistniałej sytuacji. Od teraz może się to zmienić!

Nie tylko zaleganie porodowe jest przyczyną strat.

Duży niedobór wapnia w organizmie prowadzi do widocznego zalegania poporodowego, czyli hipokalcemii klinicznej. Okazuje się, że nie jest ona tak groźna jak niewidoczny mniejszy niedobór wapnia, czyli bezobjawowa hipokalcemia subkliniczna, która występuje u krów 8-10 razy częściej i kosztuje hodowcę cztery razy więcej, gdyż obniża wydajność, co rzadko jest zauważane.
Krowa mogłyby mieć wydajność o kilka tysięcy litrów mleka wyższą, tym samym hodowca mógłby zarobić o kilka tysięcy złotych więcej. Hodowca traci, ponieważ nie zdaje sobie sprawy z zaistniałej sytuacji. Od teraz może się to zmienić!

Prenata niezbędna w dawce dla krów zasuszonych!

W wyniku wieloletnich doświadczeń w Sano Agrar Insitut udało się opracować specjalne pasze witaminowo-mineralne z dużą ilością specjalnie dobranych soli anionowych na okres zasuszania Prenata 1.0 lub Prenata 333, które zmieniają bilans dawki na anionowy i skutecznie chronią krowy przed zaleganiami i zatrzymaniem łożyska.

Aby określić, czy ilość tych dodatków w dawce jest wystarczająca, a tym samym czy bilans kationowo-anionowy jest odpowiedni wystarczy zbadać pH moczu krów. W prawidłowo zakwaszonym organizmie pH moczu powinno wynosić od 6,0 do 7,0. Doradcy żywieniowi Sano chętnie pomogą każdemu hodowcy zbilansować żywienie i określić
pH moczu krów zasuszonych.

Prenata niezbędna w dawce dla krów zasuszonych!

W wyniku wieloletnich doświadczeń w Sano Agrar Insitut udało się opracować specjalne pasze witaminowo-mineralne z dużą ilością specjalnie dobranych soli anionowych na okres zasuszania Prenata 1.0 lub Prenata 333, które zmieniają bilans dawki na anionowy i skutecznie chronią krowy przed zaleganiami i zatrzymaniem łożyska.

Aby określić, czy ilość tych dodatków w dawce jest wystarczająca, a tym samym czy bilans kationowo-anionowy jest odpowiedni wystarczy zbadać pH moczu krów. W prawidłowo zakwaszonym organizmie pH moczu powinno wynosić od 6,0 do 7,0. Doradcy żywieniowi Sano chętnie pomogą każdemu hodowcy zbilansować żywienie i określić
pH moczu krów zasuszonych.