Menu

Cielęta II faza odchowu

Od 4 tygodnia życia do końca okresu odpajania najważniejsze są rozwój żwacza oraz związane
z nim wysokie pobranie paszy.

Cielęta II faza odchowu

Od 4 tygodnia życia do końca okresu odpajania najważniejsze są rozwój żwacza oraz związane z nim wysokie pobranie paszy.

Cielęta otrzymują poza mlekiem (2 razy po 4-5 l na dzień), starter Vital Musli® do woli oraz w małych ilościach paszę objętościową, tzn. pełna garść  kiszonki z kukurydzy lub TMR na sztukę na dzień wymieszana ze starterem.

Cielęta otrzymują poza mlekiem (2 razy po 4-5 l na dzień), starter Vital Musli® do woli oraz w małych ilościach paszę objętościową, tzn. pełna garść  kiszonki z kukurydzy lub TMR na sztukę na dzień wymieszana ze starterem.

Stawiane cele:

 • zdrowe cielęta
 • wysokie przyrosty dzienne
 • szybkie pobranie paszy stałej
 • krótki okres odpajania
 • szybki, prawidłowy rozwój żwacza
 • niskie koszty odchowu

Stawiane cele:

 • zdrowe cielęta
 • wysokie przyrosty dzienne
 • szybkie pobranie paszy stałej
 • krótki okres odpajania
 • szybki, prawidłowy rozwój żwacza
 • niskie koszty odchowu

W okresie odpajania cielęta powinny pobierać jak najwięcej starteru i jak najmniej paszy objętościowej, ponieważ starter dla cieląt korzystnie wpływa na rozwój brodawek żwacza. Dopiero po okresie odpajania zwiększa się pobranie paszy objętościowej, a więc kiszonki, siana, słomy, które wpływają na zwiększenie objętości żwacza. Dzienne pobranie 2 kg starteru Vital Musli® przez cielę wystarcza na pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Wówczas można zakończyć okres odpajania.

Cielę musi mieć zawsze dostęp do wody, która stymuluje pobranie paszy treściwej. Dlatego w tym okresie stawiamy tak wysokie wymagania mleku i starterom dla cieląt. Od 3 miesiąca życia cielęta mogą dostawać paszę Calfsan lub własny starter zrobiony na bazie Meggi 35®.

W okresie odpajania cielęta powinny pobierać jak najwięcej starteru i jak najmniej paszy objętościowej, ponieważ starter dla cieląt korzystnie wpływa na rozwój brodawek żwacza. Dopiero po okresie odpajania zwiększa się pobranie paszy objętościowej, a więc kiszonki, siana, słomy, które wpływają na zwiększenie objętości żwacza. Dzienne pobranie 2 kg starteru Vital Musli® przez cielę wystarcza na pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Wówczas można zakończyć okres odpajania.

Cielę musi mieć zawsze dostęp do wody, która stymuluje pobranie paszy treściwej. Dlatego w tym okresie stawiamy tak wysokie wymagania mleku i starterom dla cieląt. Od 3 miesiąca życia cielęta mogą dostawać paszę Calfsan lub własny starter zrobiony na bazie Meggi 35®.