Menu

Jałówki w 2 roku życia – od 13 miesiąca życia do wycielenia.

W drugiej fazie odchowu „hamuje” się jałówki. Pożądane przyrosty dzienne ok. 900 g, tak aby jałówki
cieliły się przed ukończeniem 24 miesięcy przy masie ciała ponad 600 kg.

Jałówki w  2 roku życia – od 13 miesiąca życia do wycielenia.

W drugiej fazie odchowu „hamuje” się jałówki. Pożądane przyrosty dzienne ok. 900 g, tak aby jałówki cieliły się przed ukończeniem 24 miesięcy przy masie ciała ponad 600 kg.

Od momentu pokrycia do około 6 tygodni przed wycieleniem  jałówki powinny być żywione oszczędnie, jak krowy zasuszone. Gospodarstwa posiadające wóz paszowy powinny żywić jałówki od czasu pokrycia do wycielenia paszami objętościowymi takimi jak w laktacji ale rozcieńczonymi słomą z dodatkiem 1 kg Heisan Complete®. Zbyt intensywnie żywione jałówki otłuszczają się, są podatne na powikłania poporodowe, zaburzenia przemiany materii i gorsze wskaźniki rozrodu.

Na 5-6 tygodni przed wycieleniem zmienia się paszę treściwą Heisan Complete® na 3,5 kg Prela 3.5® lub śrutę zbożową oraz 1 kg Prenata 1.0®. Taką dawkę podaje się aż do wycielenia.

Jałówki, które podczas wycielenia miały masę ciała poniżej 600 kg, mają gorszą wydajność. Wszystkie błędy popełnione w II fazie odchowu wpływają negatywnie na wielkość dziennego udoju i płodność.

Od momentu pokrycia do około 6 tygodni przed wycieleniem  jałówki powinny być żywione oszczędnie, jak krowy zasuszone. Gospodarstwa posiadające wóz paszowy powinny żywić jałówki od czasu pokrycia do wycielenia paszami objętościowymi takimi jak w laktacji ale rozcieńczonymi słomą z dodatkiem 1 kg Heisan Complete®. Zbyt intensywnie żywione jałówki otłuszczają się, są podatne na powikłania poporodowe, zaburzenia przemiany materii i gorsze wskaźniki rozrodu.

Na 5-6 tygodni przed wycieleniem zmienia się paszę treściwą Heisan Complete® na 3,5 kg Prela 3.5® lub śrutę zbożową oraz 1 kg Prenata 1.0®. Taką dawkę podaje się aż do wycielenia.

Jałówki, które podczas wycielenia miały masę ciała poniżej 600 kg, mają gorszą wydajność. Wszystkie błędy popełnione w II fazie odchowu wpływają negatywnie na wielkość dziennego udoju i płodność.

Stawiane cele:

 • wysokie przyrosty dzienne
 • wczesny wiek pierwszego krycia
 • zdrowe, wydajne wymiona
 • stabilny kościec, zdrowe racice
 • wysoka wydajność
 • długi czas użytkowania
 • niskie koszty odchowu

Stawiane cele:

 • wysokie przyrosty dzienne
 • wczesny wiek pierwszego krycia
 • zdrowe, wydajne wymiona
 • stabilny kościec, zdrowe racice
 • wysoka wydajność
 • długi czas użytkowania
 • niskie koszty odchowu

Nasze rady:

 1. Gospodarstwa posiadające wóz paszowy powinny zadawać jałówkom w okresie od pokrycia do 8 tygodni przed wycieleniem dawkę dla krów zasuszonych (TMR + słoma), ale bez dodatków Prenata333 Forte®, Prenata 1®.
 2. Gospodarstwa bez wozu paszowego powinny żywić jałówki jak krowy zasuszone (np. 2/3 kiszonka z traw, 1/3 kiszonka z kukurydzy + siano/słoma). Dodatkowo powinny otrzymywać  1 kg paszy treściwej Heisan Complete®  na sztukę na dzień.
 3. Na 8 tygodni przed wycieleniem i aż do wycielenia jałówki powinny otrzymywać dawkę dla krów zasuszonych z dodatkiem 3,5 kg  Prela 3,5® .

Nasze rady:

 1. Gospodarstwa posiadające wóz paszowy powinny zadawać jałówkom w okresie od pokrycia do 8 tygodni przed wycieleniem dawkę dla krów zasuszonych (TMR + słoma), ale bez dodatków Prenata333 Forte®, Prenata 1®.
 2. Gospodarstwa bez wozu paszowego powinny żywić jałówki jak krowy zasuszone (np. 2/3 kiszonka z traw, 1/3 kiszonka z kukurydzy + siano/słoma). Dodatkowo powinny otrzymywać  1 kg paszy treściwej Heisan Complete®  na sztukę na dzień.
 3. Na 8 tygodni przed wycieleniem i aż do wycielenia jałówki powinny otrzymywać dawkę dla krów zasuszonych z dodatkiem 3,5 kg  Prela 3,5® .