Menu

Loszki w II fazie odchowu

Loszki hodowlane uzyskują dojrzałość w odpowiednim czasie i nie powinny być zbyt wcześnie kryte.
Nie wystarczy uzyskanie dojrzałości płciowej, kiedy produkowane są już komórki rozrodcze. Układ
rozrodczy musi być zupełnie dojrzały. 

Loszki w II fazie odchowu

Loszki hodowlane muszą uzyskać dojrzałość hodowlaną w odpowiednim czasie i nie powinny być zbyt wcześnie kryte. Układ rozrodczy musi dojrzeć. Nie wystarczy uzyskanie dojrzałości płciowej, kiedy produkowane są już komórki rozrodcze.

Za optymalny czas uznaje się wiek od 7,5 do 8,5 miesiąca ale warunkiem krycia jest też uzyskanie odpowiedniej wagi 130-140 kg. Po raz pierwszy loszki należy kryć w 2 lub 3 rui. Po osiągnięciu 70 kg masy ciała należy wprowadzić loszkom żywienie dawkowane,  które zapewni dobrą płodność i długi czas użytkowania loch. Ważne, żeby jednocześnie podnieść w paszy zawartość włókna, najlepiej stosując bezpieczny i pozbawiony mikotoksyn Cellusan 70®.

Za optymalny czas uznaje się wiek od 7,5 do 8,5 miesiąca ale warunkiem krycia jest też uzyskanie odpowiedniej wagi 130-140 kg. Po raz pierwszy loszki należy kryć w 2 lub 3 rui. Po osiągnięciu 70 kg masy ciała należy wprowadzić loszkom żywienie dawkowane,  które zapewni dobrą płodność i długi czas użytkowania loch. Ważne, żeby jednocześnie podnieść w paszy zawartość włókna, najlepiej stosując bezpieczny i pozbawiony mikotoksyn Cellusan 70®.

Korzyści z zastosowania programu Sano w żywieniu loszek hodowlanych:

  • loszki dobrze zaopatrzone we wszystkie najważniejsze składniki pokarmowe potrzebne do równomiernego wzrostu i rozwoju
  • bez zaburzeń pokarmowych
  • wzmocnieniu ulega fundament loch
  • zwiększa się płodność loch
  • osiągnięte zostają optymalne przyrosty dzienne i wykorzystanie pasz

Korzyści z zastosowania programu Sano w żywieniu loszek hodowlanych:

  • loszki dobrze zaopatrzone we wszystkie najważniejsze składniki pokarmowe potrzebne do równomiernego wzrostu i rozwoju
  • bez zaburzeń pokarmowych
  • wzmocnieniu ulega fundament loch
  • zwiększa się płodność loch
  • osiągnięte zostają optymalne przyrosty dzienne i wykorzystanie pasz

W tym okresie odchowu należy zwiększyć ilość podawanej paszy o 20 % dziennie, a na 20-14 dni przed kryciem loszki powinny otrzymywać już 3 kg paszy dziennie o wysokiej zawartości energii. Paszę dla loszek po uzyskaniu 70 kg do czasu krycia najlepiej przygotować z udziałem 2,5 % premiksu Sauengold Trag® lub 8 % koncentratu Protamino Pregna®. Zakwaszenie za pomocą preparatu SanoCid® poprawi zdecydowanie higienę, strawność i wykorzystanie paszy. Gospodarstwa, które zakupują loszki, podają przed kryciem 3 kg paszy oraz 1 kg Ovusan S® i 2 % Cellusan 70® dziennie. Dzięki temu wzrasta liczba owulowanych komórek jajowych, a tym samym liczba żywo urodzonych prosiąt w pierwszym miocie. Loszki po pokryciu powinny być już żywione tak samo jak lochy prośne.

Aby poprawić warunki zoohigieniczne w chlewni, należy oprócz czyszczenia i dezynfekcji raz w tygodniu posypywać kojec preparatem  SanoSan.

W tym okresie odchowu należy zwiększyć ilość podawanej paszy o 20 % dziennie, a na 20-14 dni przed kryciem loszki powinny otrzymywać już 3 kg paszy dziennie o wysokiej zawartości energii. Paszę dla loszek po uzyskaniu 70 kg do czasu krycia najlepiej przygotować z udziałem 2,5 % premiksu Sauengold Trag® lub 8 % koncentratu Protamino Pregna®. Zakwaszenie za pomocą preparatu SanoCid® poprawi zdecydowanie higienę, strawność i wykorzystanie paszy. Gospodarstwa, które zakupują loszki, podają przed kryciem 3 kg paszy oraz 1 kg Ovusan S® i 2 % Cellusan 70® dziennie. Dzięki temu wzrasta liczba owulowanych komórek jajowych, a tym samym liczba żywo urodzonych prosiąt w pierwszym miocie. Loszki po pokryciu powinny być już żywione tak samo jak lochy prośne.

Aby poprawić warunki zoohigieniczne w chlewni, należy oprócz czyszczenia i dezynfekcji raz w tygodniu posypywać kojec preparatem  SanoSan.