Menu

Okres ciąży – od pokrycia do 7 dni przed wyprosieniem

Najważniejszym celem w tym okresie jest odpowiednie przygotowanie loch, aby uzyskać od nich dużo miotów w roku z dużą liczbą prosiąt. Ważne jest też zapobieganie przyszłym chorobom, które mogą wystąpić po porodzie, w szczególność MMA.

Okres ciąży – od pokrycia do 7 dni przed wyprosieniem

Najważniejszym celem w tym okresie jest odpowiednie przygotowanie loch, aby uzyskać od nich dużo miotów w roku z dużą liczbą prosiąt.

Ważne jest też zapobieganie przyszłym chorobom, które mogą wystąpić po porodzie, w szczególność MMA.

Podczas pierwszej fazy ciąży, to znaczy od 3 do 5 tygodni po pokryciu, lochy powinny być żywione mało energetycznie, gdyż w przeciwnym razie wzrasta liczba powtórnych rui, a wielkość miotu spada. Lochy powinny otrzymywać wtedy tylko około 2-3 kg paszy dziennie. Do 85 dnia ciąży lochy powinny uzyskać optymalną kondycję na czas porodu (nie mogą być zatuczone). Kondycja loch ma wpływ na przebieg porodu, na mleczność i na płodność. Od 85 dnia ciąży należy dawkę zwiększyć do 3,3 kg dziennie a od 100 dnia ciąży do 3,5 kg.

Podczas pierwszej fazy ciąży, to znaczy od 3 do 5 tygodni po pokryciu, lochy powinny być żywione mało energetycznie, gdyż w przeciwnym razie wzrasta liczba powtórnych rui, a wielkość miotu spada. Lochy powinny otrzymywać wtedy tylko około 2-3 kg paszy dziennie. Do 85 dnia ciąży lochy powinny uzyskać optymalną kondycję na czas porodu (nie mogą być zatuczone). Kondycja loch ma wpływ na przebieg porodu, na mleczność i na płodność. Od 85 dnia ciąży należy dawkę zwiększyć do 3,3 kg dziennie a od 100 dnia ciąży do 3,5 kg.

Korzyści prawidłowego żywienia loch prośnych:

  • Optymalne funkcjonowanie układu pokarmowego, zapobieganie zaparciom i występowania syndromu MMA u loch.
  • Dobre samopoczucie loch, gdyż syte loch są spokojniejsze i mniej zestresowane, co pozytywnie wpływa na przeżywalność zapłodnionych komórek jajowych.
  • Zredukowane zostaje niebezpieczeństwo zaburzeń płodności przez mikotoksyny.
  • Zmniejszenie stopnia buforowania paszy. Niska zdolność buforowania paszy powoduje, że zmniejsza się wartość pH moczu, co chroni je przed wystąpieniem MMA.
  • Rozwój płodu jest optymalny, co powoduje, że rodzi się więcej żywych prosiąt o wysokiej masie ciała.

Korzyści prawidłowego żywienia loch prośnych:

  • Optymalne funkcjonowanie układu pokarmowego, zapobieganie zaparciom i występowania syndromu MMA u loch.
  • Dobre samopoczucie loch, gdyż syte loch są spokojniejsze i mniej zestresowane, co pozytywnie wpływa na przeżywalność zapłodnionych komórek jajowych.
  • Zredukowane zostaje niebezpieczeństwo zaburzeń płodności przez mikotoksyny.
  • Zmniejszenie stopnia buforowania paszy. Niska zdolność buforowania paszy powoduje, że zmniejsza się wartość pH moczu, co chroni je przed wystąpieniem MMA.
  • Rozwój płodu jest optymalny, co powoduje, że rodzi się więcej żywych prosiąt o wysokiej masie ciała.

Ważne jest, aby lochy prośne otrzymywały wystarczającą ilość bezpiecznego i wolnego od mikotoksyn włókna. Takim właśnie doskonałym źródłem włókna jest Cellusan 70®. Powoduje on, że lochy są syte, optymalnie trawią i nie mają zaparć. Inne popularne komponenty zawierające włókno, jak np. otręby zbożowe albo owies nie zawsze są bezpieczne. Zboże w żywieniu loch prośnych powinno być czyszczone i w razie potrzeby dosuszane. Dla pewności można w paszy zastosować Mycosan®, który skutecznie neutralizuje niebezpieczne mikotoksyny.

Ponieważ lochy prośne mają określone wymagania pokarmowe, należy w związku z tym zastosować w mieszance premiks 2,5 % Sauengold Trag® lub 7,5 % koncentratu Protamino Pregna® uzupełnione 3 % Cellusan 70®. Sauengold Trag® i Protamino Pregna® dostarczają lochom i ich płodom optymalną kombinację aminokwasów, związków mineralnych, mikroelementów i witamin, które zwiększają przemianę materii i odporność loch oraz wzrost prosiąt.

W celu uniknięcia syndromu słabych kończyn u loch oraz skrócenia czasu porodu warto zastosować StabiloSan®. W warunkach stresowych świetnie sprawdzi się Aliosan®,  który da dodatkowe wsparcie lochom.

Ważne jest, aby lochy prośne otrzymywały wystarczającą ilość bezpiecznego i wolnego od mikotoksyn włókna. Takim właśnie doskonałym źródłem włókna jest Cellusan 70®. Powoduje on, że lochy są syte, optymalnie trawią i nie mają zaparć. Inne popularne komponenty zawierające włókno, jak np. otręby zbożowe albo owies nie zawsze są bezpieczne. Zboże w żywieniu loch prośnych powinno być czyszczone i w razie potrzeby dosuszane. Dla pewności można w paszy zastosować Mycosan®, który skutecznie neutralizuje niebezpieczne mikotoksyny.

Ponieważ lochy prośne mają określone wymagania pokarmowe, należy w związku z tym zastosować w mieszance premiks 2,5 % Sauengold Trag® lub 7,5 % koncentratu Protamino Pregna® uzupełnione 3 % Cellusan 70®. Sauengold Trag® i Protamino Pregna® dostarczają lochom i ich płodom optymalną kombinację aminokwasów, związków mineralnych, mikroelementów i witamin, które zwiększają przemianę materii i odporność loch oraz wzrost prosiąt.

W celu uniknięcia syndromu słabych kończyn u loch oraz skrócenia czasu porodu warto zastosować StabiloSan®. W warunkach stresowych świetnie sprawdzi się Aliosan®,  który da dodatkowe wsparcie lochom.