Menu

Opas bydła

Chcąc uzyskać wysokie przyrosty w opasie bydła, trzeba zapewnić opasom wysokiej jakości paszę objętościową,
odpowiedni dodatek paszy treściwej, mineralno-witaminowej oraz odpowiednie warunki bytowania.

Opas bydła

Chcąc uzyskać wysokie przyrosty w opasie bydła, trzeba zapewnić opasom wysokiej jakości paszę objętościową, odpowiedni dodatek paszy treściwej i mineralno-witaminowej oraz odpowiednie warunki bytowania.

Preparaty do zakiszania pasz objętościowych Labacsil Acid i Bakterie Gras i Mais® pomagają przygotować dobrą kiszonkę. Paszę objętościową można uzupełnić mieszanką pełnoporcjową dla opasów MaxBull 20®, koncentratem SanBull HP® z dodatkiem zbóż lub premiksem BigBull® z dodatkiem komponentów białkowych i zbóż. MaxBull 20® zawiera optymalny poziom energii, białka oraz związków mineralnych i witamin, zapewniający szybkie przyrosty dzienne przy optymalnym rozwoju masy mięśniowej i zachowaniu wysokiej zdrowotności.

Preparaty do zakiszania pasz objętościowych Labacsil Acid i Bakterie Gras i Mais® pomagają przygotować dobrą kiszonkę. Paszę objętościową można uzupełnić mieszanką pełnoporcjową dla opasów MaxBull 20®, koncentratem SanBull HP® z dodatkiem zbóż lub premiksem BigBull® z dodatkiem komponentów białkowych i zbóż. MaxBull 20® zawiera optymalny poziom energii, białka oraz związków mineralnych i witamin, zapewniający szybkie przyrosty dzienne przy optymalnym rozwoju masy mięśniowej i zachowaniu wysokiej zdrowotności.

Trzy podstawowe zasady w żywieniu przeżuwaczy:

 • Każdego dnia, przez cały rok podawać tę samą paszę
 • Wszystkie pasze dobrze wymieszane,
  aby zwierzęta nie mogły ich segregować
 • Pasza i woda dostępne
  dla każdego zwierzęcia przez 24 h na dobę 

Trzy podstawowe zasady w żywieniu przeżuwaczy:

 • Każdego dnia, przez cały rok podawać tę samą paszę
 • Wszystkie pasze dobrze wymieszane,
  aby zwierzęta nie mogły ich segregować
 • Pasza i woda dostępne
  dla każdego zwierzęcia przez 24 h na dobę 

Koncentrat SanBull  zawiera wysoki poziom białka 380 g oraz dużą dawkę energii 9,5 MJ EM, zapewniający optymalny rozwój masy mięśniowej. Premiks BigBull zawiera optymalny poziom związków mineralnych i witamin co daje pewność wysokich przyrostów dziennych. Opasom można podać dodatkowo 40 g dziennie Kristall Hefe, który zawiera suszone drożdże piwne, żywe kultury drożdży oraz substancje stymulujące pracę żwacza. 

Koncentrat SanBull  zawiera wysoki poziom białka 380 g oraz dużą dawkę energii 9,5 MJ EM, zapewniający optymalny rozwój masy mięśniowej. Premiks BigBull zawiera optymalny poziom związków mineralnych i witamin co daje pewność wysokich przyrostów dziennych. Opasom można podać dodatkowo 40 g dziennie Kristall Hefe, który zawiera suszone drożdże piwne, żywe kultury drożdży oraz substancje stymulujące pracę żwacza.