Menu

Żywienie krów w zasuszaniu

Właściwe żywienie krów w okresie zasuszenia minimalizuje problemy zdrowotne oraz decyduje
o produkcji mleka w przyszłej laktacji.

Żywienie krów w zasuszaniu

Nieprawidłowe żywienie w tym okresie może być przyczyną chorób i zaburzeń metabolicznych. Żywienie w zasuszeniu ma również bardzo duży wpływ na środowisko żwacza po wycieleniu, a tym samym na pobór paszy i wykorzystanie składników pokarmowych.

Krowy rasy HF oraz krowy z udziałem genów tej rasy przystosowane są genetycznie do pobierania dużej ilości pasz oraz jej wykorzystania, gromadzenia oraz uruchamiania rezerw w miarę potrzeby. Umiejętne żywienie krowy w tym okresie pozwala na zgromadzenie pewnych ilości rezerw oraz ich wykorzystanie po wycieleniu.
Aby to było możliwe, należy tak sterować składem dawki aby z jednej strony zapewnić zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i utrzymać żwacz w ”pełnej gotowości”, a z drugiej strony nie dopuścić do otłuszczenia krowy i tym samym uruchamiania zbyt dużych rezerw własnego organizmu po wycieleniu.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z żywieniem krów o wysokim potencjale genetycznym Sano opracowało skuteczny, prosty i pewny program żywienia krów w zasuszeniu. Program polega na żywieniu krów przez okres 5-6 tygodni zasuszenia tymi samymi paszami co w okresie laktacji jednak rozcieńczonymi słomą (1/3 dawki TMR-u laktacyjnego + 3-4 kg słomy).

Aby dawka była w pełni zbilansowana należy ją uzupełnić w zależności od stosowanego modelu żywienia w gospodarstwie. Najlepiej specjalistycznymi produktami dla krów zasuszonych takimi jak Prenata 333 Forte® (0,333 kg Prenata 333 Forte® + 0,5 – 1 kg zboże) lub Prenata 1.0®
( 1 kg/szt./dzień).

Przy sporządzaniu osobnego TMR-u dla krów zasuszonych najlepiej kierować się tą samą zasadą, czyli 1/3 pasz objętościowych co w laktacji + 3-4 kg słomy uzupełnione specjalistyczną mieszanką uzupełniającą Prela 3.5 w ilości 3,5 kg/dzień lub 1 kg Prenata 1.0 + 2,5 kg Lactoma® lub 0,333 kg Prenata 333 Forte® + 3,2 kg Lactoma® ( alternatywnie 0,333 kg Prenata 333 Forte® + 1,5 kg Protamilk® + 1-2 kg zboże).

Specjalistyczne mieszanki Prela 3.5® i Prenata 1.0® zawierają dodatek soli anionowych, które neutralizują wysokie zawartości kationów (szczególnie potasu) w dawkach dla krów zasuszonych, skutecznie ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia zalegań poporodowych. Wysokie poziomy witaminy E, selenu oraz cynku w produktach Sano dla krów zasuszonych stanowią natomiast skuteczną ochronę przed zatrzymaniem łożyska i poprawiają wyniki rozrodu, stan racic oraz zdrowotność wymion w nowej laktacji.

Nieprawidłowe żywienie w tym okresie może być przyczyną chorób i zaburzeń metabolicznych. Żywienie w zasuszeniu ma również bardzo duży wpływ na środowisko żwacza po wycieleniu, a tym samym na pobór paszy i wykorzystanie składników pokarmowych.

Krowy rasy HF oraz krowy z udziałem genów tej rasy przystosowane są genetycznie do pobierania dużej ilości pasz oraz jej wykorzystania, gromadzenia oraz uruchamiania rezerw w miarę potrzeby. Umiejętne żywienie krowy w tym okresie pozwala na zgromadzenie pewnych ilości rezerw oraz ich wykorzystanie po wycieleniu.
Aby to było możliwe, należy tak sterować składem dawki aby z jednej strony zapewnić zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i utrzymać żwacz w ”pełnej gotowości”, a z drugiej strony nie dopuścić do otłuszczenia krowy i tym samym uruchamiania zbyt dużych rezerw własnego organizmu po wycieleniu.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z żywieniem krów o wysokim potencjale genetycznym Sano opracowało skuteczny, prosty i pewny program żywienia krów w zasuszeniu. Program polega na żywieniu krów przez okres 5-6 tygodni zasuszenia tymi samymi paszami co w okresie laktacji jednak rozcieńczonymi słomą (1/3 dawki TMR-u laktacyjnego + 3-4 kg słomy).

Aby dawka była w pełni zbilansowana należy ją uzupełnić w zależności od stosowanego modelu żywienia w gospodarstwie. Najlepiej specjalistycznymi produktami dla krów zasuszonych takimi jak Prenata 333 Forte® (0,333 kg Prenata 333 Forte® + 0,5 – 1 kg zboże) lub Prenata 1.0®
( 1 kg/szt./dzień).

Przy sporządzaniu osobnego TMR-u dla krów zasuszonych najlepiej kierować się tą samą zasadą, czyli 1/3 pasz objętościowych co w laktacji + 3-4 kg słomy uzupełnione specjalistyczną mieszanką uzupełniającą Prela 3.5 w ilości 3,5 kg/dzień lub 1 kg Prenata 1.0 + 2,5 kg Lactoma® lub 0,333 kg Prenata 333 Forte® + 3,2 kg Lactoma® ( alternatywnie 0,333 kg Prenata 333 Forte® + 1,5 kg Protamilk® + 1-2 kg zboże).

Specjalistyczne mieszanki Prela 3.5® i Prenata 1.0® zawierają dodatek soli anionowych, które neutralizują wysokie zawartości kationów (szczególnie potasu) w dawkach dla krów zasuszonych, skutecznie ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia zalegań poporodowych. Wysokie poziomy witaminy E, selenu oraz cynku w produktach Sano dla krów zasuszonych stanowią natomiast skuteczną ochronę przed zatrzymaniem łożyska i poprawiają wyniki rozrodu, stan racic oraz zdrowotność wymion w nowej laktacji.

Zalecenia praktyczne w żywieniu krów zasuszonych:

 • Jedna dawka na cały okres zasuszenia
 • Takie same pasze w zasuszaniu i w laktacji
 • Bilans kationowo-anionowy DCAD -100 do +100 meq
 • Odpowiedni skład mineralny: 0,7 % Ca, 0,35 % Mg, 0,4% S, 0,5 % Cl, <0,2% Na, <1,5% K
 • Duże pobranie paszy – 13 kg. s.m.
 • Właściwa kondycja krów – 3,75 pkt BCS, zmiany do 1 pkt

Zalecenia praktyczne w żywieniu krów zasuszonych:

 • Jedna dawka na cały okres zasuszenia
 • Takie same pasze w zasuszaniu i w laktacji
 • Bilans kationowo-anionowy DCAD -100 do +100 meq
 • Odpowiedni skład mineralny: 0,7 % Ca, 0,35 % Mg, 0,4% S, 0,5 % Cl, <0,2% Na, <1,5% K
 • Duże pobranie paszy – 13 kg. s.m.
 • Właściwa kondycja krów – 3,75 pkt BCS, zmiany do 1 pkt