Menu

Tucz końcowy – od 70 kg do 110 kg

W tuczu końcowym celem każdego hodowcy będzie osiągniecie wysokich przyrostów dziennych,
przy jak najlepszym wykorzystaniu paszy ale także wysokiej mięsności.

Tucz końcowy – od 70 kg do 110 kg

W tuczu końcowym celem każdego hodowcy będzie osiągniecie wysokich przyrostów dziennych, przy jak najlepszym wykorzystaniu paszy ale także wysokiej mięsności.

Po osiągnięciu masy 70 kg i tzw. „punktu mięsności”, zmniejsza się ilość odkładanego przez świnie białka. Oznacza to, że pasza na ten okres może posiadać mniej białka, ale przy optymalnej zawartości aminokwasów. W paszy na tucz końcowy można również zmniejszyć zawartość fosforu. W celu optymalizacji jakości białka najlepiej zastosować paszę z 2,5 % premiksu Sano Aminogold Forte® lub z 12,5 % udziałem koncentratu Protamino Premium®, które posiadają specjalną kombinację aminokwasów.

Dzięki temu można w dawce obniżyć poziom białka (śruty sojowej). Do pasz z dużym udziałem kukurydzy idealnie pasuje premiks Pig Plus 1000. Za pomocą SanoCid® można podnieść  higienę i strawność paszy. Najlepiej stosować zboże czyszczone lub dla pewności wmieszać do paszy Mycosan®, dzięki czemu unikniemy chorób i strat w tuczu.

W sytuacjach stresowych (przemieszczenie, transport, złe warunki higieniczne, szczepienia, kwarantanna, warto dodać do paszy StabiloSan®, który chroni tuczniki przed chorobami infekcyjnymi, wzmacnia serce oraz układ odpornościowy. Znakomicie działa też przy syndromie słabych kończyn tuczników. W warunkach stresowych doskonale sprawdzi się też Aliosan®, który ograniczy występowanie zaburzeń trawiennych i da dodatkowe wsparcie tucznikom.

Stopień rozdrobnienia paszy również wpływa na wydajność tuczu. Jeżeli pasza jest zbyt grubo ześrutowana spadają przyrosty dzienne i wykorzystanie paszy. Jeżeli byłaby zbyt drobno ześrutowana to zwiększa się ryzyko powstawania wrzodów żołądka. Za pomocą specjalnego sita Sano należy regularnie sprawdzać stopień rozdrobnienia paszy.

W celu poprawy warunków zoohigienicznych oprócz regularnego czyszczenia i dezynfekcji, należy posypywać kojec 1 raz w tygodniu preparatem SanoSan®. Również konsekwentne stosowanie zasady „całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste” pozwoli zmniejszyć ryzyko chorób świń.

Po osiągnięciu masy 70 kg i tzw. „punktu mięsności”, zmniejsza się ilość odkładanego przez świnie białka. Oznacza to, że pasza na ten okres może posiadać mniej białka, ale przy optymalnej zawartości aminokwasów. W paszy na tucz końcowy można również zmniejszyć zawartość fosforu. W celu optymalizacji jakości białka najlepiej zastosować paszę z 2,5 % premiksu Sano Aminogold Forte® lub z 12,5 % udziałem koncentratu Protamino Premium®, które posiadają specjalną kombinację aminokwasów.

Dzięki temu można w dawce obniżyć poziom białka (śruty sojowej). Do pasz z dużym udziałem kukurydzy idealnie pasuje premiks Pig Plus 1000. Za pomocą SanoCid® można podnieść  higienę i strawność paszy. Najlepiej stosować zboże czyszczone lub dla pewności wmieszać do paszy Mycosan®, dzięki czemu unikniemy chorób i strat w tuczu.

W sytuacjach stresowych (przemieszczenie, transport, złe warunki higieniczne, szczepienia, kwarantanna, warto dodać do paszy StabiloSan®, który chroni tuczniki przed chorobami infekcyjnymi, wzmacnia serce oraz układ odpornościowy. Znakomicie działa też przy syndromie słabych kończyn tuczników. W warunkach stresowych doskonale sprawdzi się też Aliosan®, który ograniczy występowanie zaburzeń trawiennych i da dodatkowe wsparcie tucznikom.

Stopień rozdrobnienia paszy również wpływa na wydajność tuczu. Jeżeli pasza jest zbyt grubo ześrutowana spadają przyrosty dzienne i wykorzystanie paszy. Jeżeli byłaby zbyt drobno ześrutowana to zwiększa się ryzyko powstawania wrzodów żołądka. Za pomocą specjalnego sita Sano należy regularnie sprawdzać stopień rozdrobnienia paszy.

W celu poprawy warunków zoohigienicznych oprócz regularnego czyszczenia i dezynfekcji, należy posypywać kojec 1 raz w tygodniu preparatem SanoSan®. Również konsekwentne stosowanie zasady „całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste” pozwoli zmniejszyć ryzyko chorób świń.