Menu

Zagrożenie mykotoksynami

Zdrowe żywienie zwierząt wymaga stosowania jakościowo pewnych komponentów.

Zagrożenie mykotoksynami

Zdrowe żywienie zwierząt wymaga stosowania jakościowo pewnych komponentów.

W niesprzyjających warunkach pogodowych, szczególnie przy dużej wilgotności, zdarza się, że nadmiernie rozwijają się grzyby, które porażają ziarno zbóż i ziarno kukurydzy swoimi toksycznymi metabolitami.

Do najczęściej występujących grzybów porażających zboża należą
Aspergillus, Penicilium, Fusarium i Giberella.

Metabolity tych grzybów zwane mikotoksynami w organizmach rosnących zwierząt oraz zwierząt reprodukcyjnych powodują wiele szkód. Począwszy od pogorszenia wyników produkcyjnych, pogorszenie stanu zdrowia zwierząt  po zakłócenia  cyklu rozrodczego. Przynoszą one nieodwracalne straty ekonomiczne.

Sano opracowało specjalny preparat Mycosan, który wiąże mikotoksyny i niweluje skutki użycia komponentów paszowych wątpliwej jakości.

W niesprzyjających warunkach pogodowych, szczególnie przy dużej wilgotności, zdarza się, że nadmiernie rozwijają się grzyby, które porażają ziarno zbóż i ziarno kukurydzy swoimi toksycznymi metabolitami.

Do najczęściej występujących grzybów porażających zboża należą
Aspergillus, Penicilium, Fusarium i Giberella.

Metabolity tych grzybów zwane mikotoksynami w organizmach rosnących zwierząt oraz zwierząt reprodukcyjnych powodują wiele szkód. Począwszy od pogorszenia wyników produkcyjnych, pogorszenie stanu zdrowia zwierząt  po zakłócenia  cyklu rozrodczego. Przynoszą one nieodwracalne straty ekonomiczne.

Sano opracowało specjalny preparat Mycosan, który wiąże mikotoksyny i niweluje skutki użycia komponentów paszowych wątpliwej jakości.