Menu

Zakiszanie kukurydzy

Najlepszą paszą energetyczną dla krów jest kiszonka z kukurydzy. Ze względu na wysoką wartość pokarmową
i wysokie plony (często przekraczające 50 ton świeżej masy z hektara)
kukurydza powinna być na pierwszym
miejscu wśród pasz objętościowych stosowanych w żywieniu bydła.

Labacsil® Mais + Bakterie
Zakiszanie kukurydzy

Od wyboru odmiany, terminu siewu, sposobu uprawy czy jakości zbioru zależy, ile energii będzie zebrane z hektara co w następstwie będzie miało bezpośredni wpływ na wydajność krów.

Kiszonka z kukurydzy jest cenną paszą objętościową dostarczającą przez cały rok energię w dawkach dla jałówek, krów czy opasów. Najwyższą wartość pokarmową uzyskuje kukurydza gdy rozwijają się kolby i rośnie zawartość skrobi, czyli kiedy ziarno osiąga dojrzałość woskową a zawartość suchej masy wynosi 35%. Powinna ona być skarmiana bez przerwy przez cały rok. Nie może dojść do sytuacji, że przez jakiś czas zabraknie jej w codziennej dawce. Dlatego planując zasiewy należy bardzo skrupulatnie wyliczyć jej roczne zapotrzebowanie w gospodarstwie.

 

Od wyboru odmiany, terminu siewu, sposobu uprawy czy jakości zbioru zależy, ile energii będzie zebrane z hektara co w następstwie będzie miało bezpośredni wpływ na wydajność krów.

Kiszonka z kukurydzy jest cenną paszą objętościową dostarczającą przez cały rok energię w dawkach dla jałówek, krów czy opasów. Najwyższą wartość pokarmową uzyskuje kukurydza gdy rozwijają się kolby i rośnie zawartość skrobi, czyli kiedy ziarno osiąga dojrzałość woskową a zawartość suchej masy wynosi 35%. Powinna ona być skarmiana bez przerwy przez cały rok. Nie może dojść do sytuacji, że przez jakiś czas zabraknie jej w codziennej dawce. Dlatego planując zasiewy należy bardzo skrupulatnie wyliczyć jej roczne zapotrzebowanie w gospodarstwie.

 

Preparaty Labacsil Gras zapewniają:

 • właściwy przebieg zakiszania
 • odpowiednią ilość kwasu mlekowego
  i masłowego
 • szybkie obniżenie wartości pH
 • wysoką wartość pokarmową kiszonki
 • ochronę przed zagrzewaniem i pleśnieniem
  po otwarciu silos
  u

Preparaty Labacsil Gras zapewniają:

 • właściwy przebieg zakiszania
 • odpowiednią ilość kwasu mlekowego
  i masłowego
 • szybkie obniżenie wartości pH
 • wysoką wartość pokarmową kiszonki
 • ochronę przed zagrzewaniem i pleśnieniem
  po otwarciu silos
  u

Wartość pokarmowa kiszonki z zakiszanych roślin kukurydzy będzie znacznie wyższa, gdy do jej produkcji użyjemy preparatów Labacsil Mais Bakterie i Labacsil Mais Acid. Zadaniem tych preparatów jest polepszenie jakości kiszonki, ochrona przed psuciem i stratą składników pokarmowych. Labacsil poprawia proces zakiszania, podwyższa strawność kiszonki oraz zwiększa jej pobranie a tym samym ponosi wydajność krów. I chociaż, co prawda, kukurydza ze względu na dużą zawartość cukrów zakisi się sama, jednak nie zawsze będzie to pożądana fermentacja mlekowa. Czasami może dojść do fermentacji alkoholowej co spowoduje straty składników pokarmowych a alkohol będzie miał negatywny wpływ na funkcjonowanie wątroby i bakterii żwacza.

Labacsil Mais Bakterie i Labacsil Mais Acid to specjalna kombinacja bakterii kwasu mlekowego oraz kwasów i ich soli, które ograniczają rozwój szkodliwych bakterii, pleśni czy drożdży. Tylko z ich udziałem możemy uzyskać kiszonkę, która zapewni wysoką wartość i jakość produkcji mleka czy żywca wołowego przez cały rok. 

Wartość pokarmowa kiszonki z zakiszanych roślin kukurydzy będzie znacznie wyższa, gdy do jej produkcji użyjemy preparatów Labacsil Mais Bakterie i Labacsil Mais Acid. Zadaniem tych preparatów jest polepszenie jakości kiszonki, ochrona przed psuciem i stratą składników pokarmowych. Labacsil poprawia proces zakiszania, podwyższa strawność kiszonki oraz zwiększa jej pobranie a tym samym ponosi wydajność krów. I chociaż, co prawda, kukurydza ze względu na dużą zawartość cukrów zakisi się sama, jednak nie zawsze będzie to pożądana fermentacja mlekowa. Czasami może dojść do fermentacji alkoholowej co spowoduje straty składników pokarmowych a alkohol będzie miał negatywny wpływ na funkcjonowanie wątroby i bakterii żwacza.

Labacsil Mais Bakterie i Labacsil Mais Acid to specjalna kombinacja bakterii kwasu mlekowego oraz kwasów i ich soli, które ograniczają rozwój szkodliwych bakterii, pleśni czy drożdży. Tylko z ich udziałem możemy uzyskać kiszonkę, która zapewni wysoką wartość i jakość produkcji mleka czy żywca wołowego przez cały rok.