Menu

Znaczenie żywienia prosiąt w fazie ssania

W okresie pomiędzy 21 a 28 dniem życia głównym pokarmem prosiąt jest mleko lochy. Tylko jeśli żywienie
loch będzie odpowiednie, mleka będzie pod dostatkiem z zawartością najlepszych składników. 

Znaczenie żywienia prosiąt w fazie ssania

W pierwszych 21-28 dniach życia głównym pokarmem prosiąt jest mleko lochy. Tylko jeśli żywienie loch będzie odpowiednie, mleka będzie pod dostatkiem i będzie zawierać najlepsze składniki

Więcej mleka

Pomiędzy 21 a 28 dniem życia głównym pokarmem prosiąt jest mleko lochy. Tylko jeśli żywienie loch będzie odpowiednie, mleka będzie pod dostatkiem i będzie zawierać najlepsze składniki. Przy dużych, licznych miotach można dodatkowo podać prosiętom specjalny preparat mlekozastępczy Sanolac Ferkel®. W pierwszych tygodniach życia prosię produkuje bardzo dużo enzymu laktazy, która trawi cukier mlekowy (laktozę). Produkcja enzymu laktazy spada wraz z wiekiem.

Lepsze trawienie

Prosięta przystosowane są do trawienia mleka, ale do trawienia paszy stałej muszą się długo i stopniowo  przyzwyczajać. Dopiero, gdy trawią paszę stałą, mogą zostać odsadzone. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwcześniej (już od 3 dnia życia) prosięta przyzwyczajały się do paszy stałej Bonny-M Forte®. Pobranie paszy stałej powoduje wzrost produkcji kwasu solnego w żołądku i enzymów trawiennych w jelicie cienkim (amylaza, proteazy, lipazy). Tylko te enzymy trawią składniki pokarmowe pochodzenia roślinnego. Poza tym lepiej rozwijają się ściany jelita cienkiego.

Więcej mleka

Pomiędzy 21 a 28 dniem życia głównym pokarmem prosiąt jest mleko lochy. Tylko jeśli żywienie loch będzie odpowiednie, mleka będzie pod dostatkiem i będzie zawierać najlepsze składniki. Przy dużych, licznych miotach można dodatkowo podać prosiętom specjalny preparat mlekozastępczy Sanolac Ferkel®. W pierwszych tygodniach życia prosię produkuje bardzo dużo enzymu laktazy, która trawi cukier mlekowy (laktozę). Produkcja enzymu laktazy spada wraz z wiekiem.

Lepsze trawienie

Prosięta przystosowane są do trawienia mleka, ale do trawienia paszy stałej muszą się długo i stopniowo  przyzwyczajać. Dopiero, gdy trawią paszę stałą, mogą zostać odsadzone. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwcześniej (już od 3 dnia życia) prosięta przyzwyczajały się do paszy stałej Bonny-M Forte®. Pobranie paszy stałej powoduje wzrost produkcji kwasu solnego w żołądku i enzymów trawiennych w jelicie cienkim (amylaza, proteazy, lipazy). Tylko te enzymy trawią składniki pokarmowe pochodzenia roślinnego. Poza tym lepiej rozwijają się ściany jelita cienkiego.

Dokarmianie prosiąt w fazie ssania ma 2 ważne funkcje:

  • Zwierzęta powoli przyzwyczają się do pobrania stałych elementów paszy, a układ trawienny do trawienia składników pokarmowych pochodzenia roślinnego (trening enzymatyczny).
  • Prosięta dodatkowo otrzymują wysokostrawne składniki pokarmowe.

Dokarmianie prosiąt w fazie ssania ma 2 ważne funkcje:

  • Zwierzęta powoli przyzwyczają się do pobrania stałych elementów paszy, a układ trawienny do trawienia składników pokarmowych pochodzenia roślinnego (trening enzymatyczny).
  • Prosięta dodatkowo otrzymują wysokostrawne składniki pokarmowe.

W ten sposób prosięta dobrze znoszą przejście z mleka na paszę stałą, co ułatwia odsadzenie i ogranicza zaburzenia wzrostu, straty prosiąt, zaburzenia układu pokarmowego spowodowane błędami żywieniowymi. Trening enzymatyczny przy pomocy Bonny-M Forte® wpływa na :

  • Zmniejszenie strat wśród prosiąt
  • Wysoka masa odsadzeniowa
  • Dobre przygotowanie do odsadzenia

W ten sposób prosięta dobrze znoszą przejście z mleka na paszę stałą, co ułatwia odsadzenie i ogranicza zaburzenia wzrostu, straty prosiąt, zaburzenia układu pokarmowego spowodowane błędami żywieniowymi. Trening enzymatyczny przy pomocy Bonny-M Forte® wpływa na :

  • Zmniejszenie strat wśród prosiąt
  • Wysoka masa odsadzeniowa
  • Dobre przygotowanie do odsadzenia