Menu

Żywienie krów w laktacji

Żywienie krów w laktacji jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wysoką i opłacalną produkcję mleka.

Nie bez przyczyny doświadczeni hodowcy mówią: „ Krowa pyskiem doi”.

Żywienie krów w laktacji

Żywienie krów w laktacji jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wysoką i opłacalną produkcję mleka. Nie bez przyczyny doświadczeni hodowcy mówią: „ Krowa pyskiem doi”.

W tym ważnym okresie krowa z każdym litrem produkowanego mleka wydala ze swojego organizmu pewne ilości białka, laktozy, tłuszczu i związków mineralnych. Im więcej produkuje mleka tym większą ilość składników potrzebuje na jego produkcję. Te składniki musimy dostarczyć z paszą, aby produkcja nie odbywała się kosztem zdrowia i pogarszających się wyników w rozrodzie.
Nie wystarczy jednak matematycznie wyliczyć dawkę i podać odpowiednią ilość składników pokarmowych. Pamiętać należy, że krowa jest przeżuwaczem , który charakteryzuje się specyficznym sposobem trawienia pasz objętościowych. Działaniem świadomego hodowcy powinno być optymalizacja pracy żwacza.

W tym ważnym okresie krowa z każdym litrem produkowanego mleka wydala ze swojego organizmu pewne ilości białka, laktozy, tłuszczu i związków mineralnych. Im więcej produkuje mleka tym większą ilość składników potrzebuje na jego produkcję. Te składniki musimy dostarczyć z paszą, aby produkcja nie odbywała się kosztem zdrowia i pogarszających się wyników w rozrodzie.
Nie wystarczy jednak matematycznie wyliczyć dawkę i podać odpowiednią ilość składników pokarmowych. Pamiętać należy, że krowa jest przeżuwaczem , który charakteryzuje się specyficznym sposobem trawienia pasz objętościowych. Działaniem świadomego hodowcy powinno być optymalizacja pracy żwacza.

  • Tu z pomocą hodowcom przychodzi Sano, które na bazie doświadczeń w Sano Agrar Institut opracowało takie produkty jak, Lactoma® Dużo Mleka czy Protamilk® Dużo Mleka.
  • Są one nie tylko zwykłym źródłem białka czy energii, ale zawierają substancje wspierające
    i optymalizujące pracę żwacza.
  • Tu z pomocą hodowcom przychodzi Sano, które na bazie doświadczeń w Sano Agrar Institut opracowało takie produkty jak, Lactoma® Dużo Mleka czy Protamilk® Dużo Mleka.
  • Są one nie tylko zwykłym źródłem białka czy energii, ale zawierają substancje wspierające
    i optymalizujące pracę żwacza.

Stosując Lactoma® czy Protamilk® lepiej wykorzystywana jest cała dawka, której dużą część stanowią pasze objętościowe. Jeżeli w dawce stosowane są zboża własne czy inne komponenty białkowe, to idealnym uzupełnieniem jest Sano Lac Stabil® czy Sano Lac Power®, które wnoszą do dawki wszystko czego potrzebuje krowa.

Należy pamiętać, że żywiąc krowę, żywimy mikroflorę w żwaczu. A bakterie i pierwotniaki tam żyjące potrzebują czasu, dlatego nie bez przyczyny mówi się, że żywienie krów w laktacji zaczyna się już w zasuszeniu, aby krowa w laktację weszła w pełni przygotowana.

Stosując Lactoma® czy Protamilk® lepiej wykorzystywana jest cała dawka, której dużą część stanowią pasze objętościowe. Jeżeli w dawce stosowane są zboża własne czy inne komponenty białkowe, to idealnym uzupełnieniem jest Sano Lac Stabil® czy Sano Lac Power®, które wnoszą do dawki wszystko czego potrzebuje krowa.

Należy pamiętać, że żywiąc krowę, żywimy mikroflorę w żwaczu. A bakterie i pierwotniaki tam żyjące potrzebują czasu, dlatego nie bez przyczyny mówi się, że żywienie krów w laktacji zaczyna się już w zasuszeniu, aby krowa w laktację weszła w pełni przygotowana.