Menu

Produkty dla cieląt dla większej wydajności i zdrowia

Już w fazie odchowu cieląt mogą zostać stworzone podstawy do uzyskania w przyszłości zdrowej,
wydajnej krowy z długim okresem użytkowania.

Celem odchowu jest możliwe jak najszybszy rozwój od cielęcia do dobrze funkcjonującego przeżuwacza.

Produkty dla cieląt dla zdrowia i przyszłej większej wydajności

Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną grupę zwierząt / fazę żywienia /rodzaj produktu.

Wybierz grupę zwierząt:

Wybierz fazę żywienia:

Wybierz grupę zwierząt:

wyczyść filtry