Menu

Opas bydła

Sukces w opasie bydła jest możliwy, jeżeli przestrzegać będziemy tych samych zasad żywieniowych co w hodowli krów mlecznych. A więc te same komponenty dawki przez 365 dni w roku dokładnie wymieszane w wozie paszowym oraz nieograniczony dostęp do paszy i wody przez 24h na dobę. Główny cel, jaki powinien przyświecać hodowcy, to uzyskanie jak największej ilości mięsa w jak najkrótszym czasie. Inny aspekt ważny dla hodowcy to uzyskanie zwierząt zdrowych i przystosowanych do panujących warunków  środowiskowych, w których są utrzymywane.

Opas bydła