Menu

Produkty dla krówwiększa wydajność i zdrowie!

Każde zwierzę przechodzi różne etapy życia i produkcji. Od pokrycia potrzeb w poszczególnych etapach zależy dalszy sukces, a więc zdrowie i wydajność zwierząt. Wydajność krowy zależy od odchowu cieląt oraz młodzieży. Żywienie w okresie zasuszenia wpływa na płodność, występowanie gorączki poporodowej i wydajność w kolejnej laktacji. 

Produkty dla krów dla większej wydajności i zdrowia

Każde zwierzę przechodzi różne etapy życia i produkcji. Od pokrycia potrzeb w poszczególnych etapach zależy dalszy sukces, a więc zdrowie i wydajność zwierząt. Wydajność krowy zależy od odchowu cieląt oraz młodzieży. Żywienie w okresie zasuszenia wpływa na płodność, występowanie gorączki poporodowej oraz wydajność w kolejnej laktacji.

Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną grupę zwierząt / fazę żywienia /rodzaj produktu.

Wybierz grupę zwierząt:

Wybierz fazę żywienia

Wybierz grupę zwierząt:

wyczyść filtry
Milsan®

Doskonałe mleko dla cieląt
od 3 tygodnia życia

 • Ogranicza upadki i biegunki
 • Zwiększa przyrosty dzienne
 • Przyśpiesza pobranie paszy
Więcej strzałka
Vital Musli®

Wszystko, czego potrzebuje cielę w 1 okresie odchowu

 • Mikronizowany starter musli
 • Dobre wykorzystanie komponentów
 • Zwiększa przyrosty dzienne
Więcej strzałka
Meggi 35®

Wyśmienity 35% koncentrat
dla cieląt

 • Kompletny koncentrat dla cieląt
 • Zwiększa przyrosty dzienne
 • Przyśpiesza pobranie paszy
Więcej strzałka
Calfsan®

Kompletna pasza
dla starszych cieląt

 • Zwiększa przyrosty dzienne
 • Intensyfikuje rozwój żwacza
 • Zapewnia dobrą zdrowotność
Więcej strzałka
Junsan Complete®

Doskonała pasza dla jałówek
w pierwszym roku życia

 • Uzupełnia witaminy i minerały
 • Krycie w wieku 13 miesięcy
 • Harmonizuje wzrost i rozwój
Więcej strzałka
Heisan Complete®

Skoncentrowana pasza treściwa dla jałówek w drugim roku życia

 • Uzupełnia pasze objętościowe
 • Zwiększa przyrosty dzienne
 • Harmonizuje wzrost i rozwój
Więcej strzałka
Primasan®

Kompletny zestaw witaminowo – mineralny dla jałówek

 • Przyśpiesza wiek wycielenia
 • Zwiększa przyrosty dzienne
 • Harmonizuje wzrost i rozwój
Więcej strzałka
BigBull®

Kompletny zestaw witaminowo – mineralny dla opasów

 • Przyrosty dzienne do 1.800g
 • Skraca czas opasu o 30 dni
 • Wzmacnia kości i mięśnie
Więcej strzałka
SanBull HP®

Idealny koncentrat białkowy
bez GMO dla opasów

 • Przyrost dzienny do 1.800g
 • Skraca czas opasu o 30 dni
 • Zapewnia zdrowie i kondycję
Więcej strzałka
SanBull Classic®

Optymalny koncentrat
dla opasów

 • Przyrosty dzienne do 1.800g
 • Skraca czas opasu o 30 dni
 • Zapewnia zdrowie i kondycję
Więcej strzałka
MaxBull 20®

Doskonała pasza treściwa
dla opasów

 • Przyrosty dzienne do 1.800g
 • Skraca czas opasu o 30 dni
 • Zapewnia zdrowie i kondycję
Więcej strzałka
Unipro XP®

Uniwersalny koncentrat
dla krów i opasów

 • Zapewnia większą wydajność
 • Zwiększa efektywność opasu
 • Polepsza wykorzystanie pasz
Więcej strzałka
1 2 3 4