Menu

Multisan Nektar®
Energetyczny kompleks wielocukrowy
Multisan Nektar®
Cechy szczególne
 • Koktajl cukrów różnego typu
 • Szybko dostępne źródło energii
 • Dobra pożywka dla bakterii i pierwotniaków żwacza
 • Lepsze trawienie pasz włóknistych

 

Korzyści stosowania
 • Wzrost wydajności
 • Optymalny stosunek skrobi do cukru w dawce
 • Dobra zdrowotność i płodność
 • Wysoka zawartość tłuszczu
  i białka w mleku
 • Stymuluje pracę bakterii żwaczowych
 • Zwiększa strawność włókna w żwaczu
Dawkowanie

Dla krów w laktacji 50-100 g na sztukę dziennie.

Dla krów zasuszonych 30 g na sztukę dziennie.

Zakup produkt w sklepie Sano strzałka

Wiedza praktyczna z zakresu żywienia krów mlecznych