Menu

  • Wartość rzeźna
    Wartość rzeźna - określa jakość i ilość uzyskiwanego mięsa od danego zwierzęcia. Na wartość rzeźną wpływa wiele parametrów, m.in. masa tuszy, wydajność rzeźna, udział wyrębów wartościowych (partie tuszy zawierające najlepsze mięso, np. antrykot, polędwica , udziec, łopatka i in.), stosunek tłuszczowo-mięsny, cechy mięsa (barwa, struktura, pH) i in. Ocenią wartości rzeźnej tusz wołowych zajmuje się wspólnotowy system poubojowej klasyfikacji tusz wołowych EUROP. Wyodrębniono w nim klasy uformowania E, U, R, O i P, jak i klasy otłuszczenia 1, 2, 3, 4 i 5.