Lac stabil - Stabilna i wysoka laktacja. Ochrona przed kwasicą

Produkty dla krów dla większej wydajności i zdrowia.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Krowy mleczne Cielęta Młodzież hodowlana Opasy
Faza zasuszenia Faza pojenia siarą I Faza odchowu Cielęta z zakupu
Poród I Faza odchowu II Faza odchowu Młode opasy
Laktacja II Faza odchowu   Opas bydła

 


Energia + witaminy + cukry + związki mineralne + żywe kultury drożdży


Korzyści stosowania Lac stabil®

 • stabilna i wysoka laktacja
 • większa wydajność krów
 • poprawia strawność pasz i bilans energetyczny żwacza  
 • skutecznie chroni przed kwasicą  
 • zapewnia dobrą zdrowotność

Cechy szczególne Lac stabil®

 • wszystkie niezbędne witaminy i związki mineralne wzmacniają odporność i wspomagają przemianę materii u krów, a tym samym wpływają na wysoką wydajność
 • wodorowęglan sodu chroni przed kwasicą żwacza
 • żywe kultury drożdży zwiększają strawność pasz objętościowych

Działanie Lac stabil®

Wysoka zawartość witamin i związków mineralnych (w tym chelatów) wspomaga przemianę materii i ma duży wpływ na wydajność i zdrowotność organizmu przez cały okres laktacji. Lac stabil zawiera wszystkie niezbędne związki mineralne i witaminy dostosowane do najwyższej wydajności krów, co pozwala pokryć zapotrzebowanie pokarmowe nawet najbardziej wymagających krów przez cały okres laktacji.

Wodorowęglan sodu chroni krowy przed kwasicą pojawiającą się przy stosowaniu większych ilości pasz treściwych. Szybko przyswajalny cukier odgrywa bardzo ważną rolę jako pożywka dla bakterii żwacza, które dzięki temu lepiej się rozwijają i mogą lepiej trawić składniki pokarmowe. Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae powodują lepsze wykorzystanie włókna z dawki. Lac stabil dostarcza krowom wszystkie niezbędne składniki potrzebne przez całą laktację do produkcji mleka:

 • bez cukru nie ma bakterii celullolitycznych, które rozkładają włókno
 • bez rozkładu włókna nie ma kwasu octowego
 • bez kwasu octowego nie ma mleka

 
Bakterie celulolityczne są odpowiedzialne za rozkład włókna: celulozy, hemicelulozy i pektyn oraz przyczyniają się do wzrostu aktywności biomasy w żwaczu.

Niacyna – pompa energetyczna, poprawia przemianę materii, zapobiega ketozie oraz stymuluje i zwiększa produkcję mleka.

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy