Menu

Opas cieląt z zakupu

Żywienie, rodzaj podawanych pasz  oraz stworzenie odpowiednich warunków odgrywają istotną rolę
w uzyskaniu dobrych wyników w odchowie cieląt oraz do uzyskania w przyszłości  szybko rosnącego
z dobrze wykształconymi mięśniami opasa. 

Opas cieląt z zakupu

Żywienie , rodzaj podawanych pasz  oraz stworzenie odpowiednich warunków odgrywają istotną rolę w uzyskaniu dobrych wyników w odchowie cieląt oraz do uzyskania w przyszłości  szybko rosnącego z dobrze wykształconymi mięśniami opasa.

Cielę rodzi się praktycznie jako zwierzę monogastryczne z dobrze funkcjonującym trawieńcem, a cała sztuka polega na tym, aby jak najszybciej rozwinąć  żwacz, który również trawił będzie pasze stałe. Dlatego obok mlekaLattecino® czy preparatów mlekozastępczych Milli® i Milsan® powinno się cielętom podać jak najwcześniej, czyli już od 7 dnia życia specjalny starter Vital Musli®. Jest to najlepszy z możliwych starterów dla cieląt, który zawiera różnorodne komponenty, w tym także mikronizowane, a przez to bardzo dobrze przyswajalne składniki ze zbóż i nasion oleistych. Doświadczenia jakie przeprowadzone zostały w Sano Agrar Instytut wykazały, że cielęta otrzymujące Vital Musli o wiele szybciej rosną i znacznie lepiej się odchowują.

Dzięki temu, że cielęta wcześnie i chętnie pobierają starter Vital Musli® można już po pierwszym miesiącu podawać im pasze objętościowe, a jeszcze lepiej niewielkie ilości TMR-u. Zaletą takiego żywienia jest to, że po 8-10 tygodniach odchowu, kiedy cielę nie dostaje już mleka, jest całkowicie przystosowane do trawienia dawki TMR.

Kiedy cielęta mają już ponad 3 miesiące życia nadal powinny dostawać jak najwyższej jakości zbilansowane pasze, ale nie muszą one już zawierać łatwostrawnych, czyli mikronizowanych, czy ekstradowanych składników jak w pierwszym okresie odchowu. Na podstawie kilkuletnich doświadczeń Sano opracowało znakomitą paszę na ten okres Calfsan®. Zawiera ona różne komponenty białkowe, takie jak poekstrakcyjna śruta sojowa i rzepakowa w tym również chroniona, najwyższej jakości zboża, a także najlepszy premiks Topsan.

Dzięki dobremu żywieniu i paszom Vital Musli w pierwszym okresie odchowu i Calfsan lub Meggi 35 w drugim okresie odchowu cielęta uzyskują rekordowe przyrosty przekraczające 1000 g. Natomiast złe żywienie, złe warunki utrzymana, niewłaściwy mikroklimat, stres, brak higieny może doprowadzić do biegunek. Biegunki są najczęściej występującą i powodującą największe straty chorobą u cieląt. Jeżeli cielę ma biegunkę i nie chce pić mleka należy od razu podać im Calf digest®.

Cielę rodzi się praktycznie jako zwierzę monogastryczne z dobrze funkcjonującym trawieńcem, a cała sztuka polega na tym, aby jak najszybciej rozwinąć  żwacz, który również trawił będzie pasze stałe. Dlatego obok mlekaLattecino® czy preparatów mlekozastępczych Milli® i Milsan® powinno się cielętom podać jak najwcześniej, czyli już od 7 dnia życia specjalny starter Vital Musli®. Jest to najlepszy z możliwych starterów dla cieląt, który zawiera różnorodne komponenty, w tym także mikronizowane, a przez to bardzo dobrze przyswajalne składniki ze zbóż i nasion oleistych. Doświadczenia jakie przeprowadzone zostały w Sano Agrar Instytut wykazały, że cielęta otrzymujące Vital Musli o wiele szybciej rosną i znacznie lepiej się odchowują.

Dzięki temu, że cielęta wcześnie i chętnie pobierają starter Vital Musli® można już po pierwszym miesiącu podawać im pasze objętościowe, a jeszcze lepiej niewielkie ilości TMR-u. Zaletą takiego żywienia jest to, że po 8-10 tygodniach odchowu, kiedy cielę nie dostaje już mleka, jest całkowicie przystosowane do trawienia dawki TMR.

Kiedy cielęta mają już ponad 3 miesiące życia nadal powinny dostawać jak najwyższej jakości zbilansowane pasze, ale nie muszą one już zawierać łatwostrawnych, czyli mikronizowanych, czy ekstradowanych składników jak w pierwszym okresie odchowu. Na podstawie kilkuletnich doświadczeń Sano opracowało znakomitą paszę na ten okres Calfsan®. Zawiera ona różne komponenty białkowe, takie jak poekstrakcyjna śruta sojowa i rzepakowa w tym również chroniona, najwyższej jakości zboża, a także najlepszy premiks Topsan.

Dzięki dobremu żywieniu i paszom Vital Musli w pierwszym okresie odchowu i Calfsan lub Meggi 35 w drugim okresie odchowu cielęta uzyskują rekordowe przyrosty przekraczające 1000 g. Natomiast złe żywienie, złe warunki utrzymana, niewłaściwy mikroklimat, stres, brak higieny może doprowadzić do biegunek. Biegunki są najczęściej występującą i powodującą największe straty chorobą u cieląt. Jeżeli cielę ma biegunkę i nie chce pić mleka należy od razu podać im Calf digest®.

  • Od kilku lat obserwujemy w Polsce coraz większe zainteresowanie chowem i hodowlą bydła mięsnego oraz opasem młodego bydła. Jest to spowodowane między innymi mniejszą pracochłonnością, niższymi wymaganiami pokarmowymi i większą odpornością bydła opasowego w stosunku do bydła mlecznego.
  • Największą przydatność opasową wykazują rasy mięsne, ich mieszańce otrzymane z krzyżowania krów HF z buhajami ras mięsnych, a dopiero w dalszej kolejności rasy mleczne. 
  • Od kilku lat obserwujemy w Polsce coraz większe zainteresowanie chowem i hodowlą bydła mięsnego oraz opasem młodego bydła. Jest to spowodowane między innymi mniejszą pracochłonnością, niższymi wymaganiami pokarmowymi i większą odpornością bydła opasowego w stosunku do bydła mlecznego.
  • Największą przydatność opasową wykazują rasy mięsne, ich mieszańce otrzymane z krzyżowania krów HF z buhajami ras mięsnych, a dopiero w dalszej kolejności rasy mleczne. 

Oczywiście cielę ma nadal otrzymywać mleko, ale z dodatkiem specjalnego preparatu Antilaxan®. Wczesne rozpoznanie biegunki jest bardzo istotne, dlatego na początku i w trakcie trwania biegunki bardzo ważne jest dodatkowe podawanie do picia wody z Sanolyte w odstępie ok.2 godzin po podaniu mleka.

Młode, intensywnie rosnące opasy potrzebują najwyższej jakości pasz. Dopiero starsze mogą dostać pasze o niższej wartości pokarmowej. Kupując jednak paszę, trzeba patrzeć nie tylko na cenę, ale także na efekty, jakie dzięki niej się uzyskuje. Na rynku jest wiele tanich pasz, koncentratów i premiksów, których stosowanie jest nie do końca opłacalne. O powodzeniu w opasie decyduje końcowy wynik finansowy.

Cenę po, której sprzedajemy żywiec zawsze widzimy, niestety o kosztach produkcji czasami zapominamy. Nie zawsze je liczymy, a to właśnie koszty mają główny wpływ na wynik ekonomiczny. Dlatego Sano opracowało specjalistyczne produkty BigBull® – mieszankę mineralno – witaminową z mikroelementami, SanBull HP® i Sanbull Classic® – mieszankę uzupełniającą zboża, która wzbogaca dawkę w białko oraz pokrywa zapotrzebowanie opasów na składniki mineralne i witaminy oraz MaxBull 20 w pełni zbilansowaną paszę treściwą. Dzięki tym produktom każdy hodowca w prosty sposób może osiągać wysokie przyrosty dzienne, zapewnić dobrą jakość tuszy oraz wysoką zdrowotność. Pasze powinny być dobrze rozdrobnione, aby opasy ich nie segregowały. Bez dobrego wymieszania pasz, bez wozu paszowego Sano TMR Profi, bez systemu TMR mamy tyle różnych dawek, ile jest sztuk w oborze. Pasza powinna być dostępna przez cały czas, najlepiej podawana do woli. Stół paszowy nigdy nie powinien być pusty. Bardzo duże znaczenie ma dostęp do wody, ponieważ woda to najtańszy składnik dawki, a najczęściej o tym zapominamy. Opasy potrzebują ogromne ilości wody 3-5 razy więcej niż zjadanej paszy. Opas, w zależności od masy końcowej trwa rok i dłużej. Im lepsze będą wyniki, tym szansa na wyższą opłacalność jest większa i dzięki temu hodowca osiągnie większy zysk.

Oczywiście cielę ma nadal otrzymywać mleko, ale z dodatkiem specjalnego preparatu Antilaxan®. Wczesne rozpoznanie biegunki jest bardzo istotne, dlatego na początku i w trakcie trwania biegunki bardzo ważne jest dodatkowe podawanie do picia wody z Sanolyte w odstępie ok.2 godzin po podaniu mleka.

Młode, intensywnie rosnące opasy potrzebują najwyższej jakości pasz. Dopiero starsze mogą dostać pasze o niższej wartości pokarmowej. Kupując jednak paszę, trzeba patrzeć nie tylko na cenę, ale także na efekty, jakie dzięki niej się uzyskuje. Na rynku jest wiele tanich pasz, koncentratów i premiksów, których stosowanie jest nie do końca opłacalne. O powodzeniu w opasie decyduje końcowy wynik finansowy.

Cenę po, której sprzedajemy żywiec zawsze widzimy, niestety o kosztach produkcji czasami zapominamy. Nie zawsze je liczymy, a to właśnie koszty mają główny wpływ na wynik ekonomiczny. Dlatego Sano opracowało specjalistyczne produkty BigBull® – mieszankę mineralno – witaminową z mikroelementami, SanBull HP® i Sanbull Classic® – mieszankę uzupełniającą zboża, która wzbogaca dawkę w białko oraz pokrywa zapotrzebowanie opasów na składniki mineralne i witaminy oraz MaxBull 20 w pełni zbilansowaną paszę treściwą. Dzięki tym produktom każdy hodowca w prosty sposób może osiągać wysokie przyrosty dzienne, zapewnić dobrą jakość tuszy oraz wysoką zdrowotność. Pasze powinny być dobrze rozdrobnione, aby opasy ich nie segregowały. Bez dobrego wymieszania pasz, bez wozu paszowego Sano TMR Profi, bez systemu TMR mamy tyle różnych dawek, ile jest sztuk w oborze. Pasza powinna być dostępna przez cały czas, najlepiej podawana do woli. Stół paszowy nigdy nie powinien być pusty. Bardzo duże znaczenie ma dostęp do wody, ponieważ woda to najtańszy składnik dawki, a najczęściej o tym zapominamy. Opasy potrzebują ogromne ilości wody 3-5 razy więcej niż zjadanej paszy. Opas, w zależności od masy końcowej trwa rok i dłużej. Im lepsze będą wyniki, tym szansa na wyższą opłacalność jest większa i dzięki temu hodowca osiągnie większy zysk.