Menu

Znaczenie żywienia loch luźnych

Po przeniesieniu do sektora krycia należy karmić lochy dawką laktacyjną w celu uniknięcia nagłej zmiany paszy.

Znaczenie żywienia loch luźnych

Po przeniesieniu do sektora krycia należy karmić lochy dawką laktacyjną w celu uniknięcia nagłej zmiany paszy.

Loszki zazwyczaj produkują 12-18 komórek jajowych zdolnych do zapłodnienia, przy czym ich liczba wzrasta z kolejnymi rujami. Dlatego loszki powinny być kryte dopiero od 3 rui. Lochy produkują 20-24 komórek jajowych, co tłumaczy, dlaczego loszki rodzą mniejsze mioty.

Więcej prosiąt

W sumie ok. 60% wszystkich zapłodnionych komórek obumiera jeszcze przed porodem. Jeśli zwiększymy poziom energii w dawce do 40 MJ EM, ok. 3 kg paszy na zwierzę dziennie (Flushing, czyli żywienie bodźcowe), zwiększymy ilość owulujących komórek jajowych. Jest to szczególnie skuteczne przy wychudzonych laktacją lochach i loszkach. Wyższy poziom tłuszczu przed kryciem to większa liczba owulujących komórek jajowych. Im więcej owuluje komórek jajowych, tym więcej zostanie zapłodnionych i tym więcej się z nich zagnieździ w macicy, co zwiększa liczbę żywo urodzonych prosiąt.

Jeśli w sektorze krycia podaje się paszę dla loch prośnych, należy stosować dodatek 1 kg Babsy Forte®, co zwiększa pobranie paszy i jej wartość pokarmową.

Loszki zazwyczaj produkują 12-18 komórek jajowych zdolnych do zapłodnienia, przy czym ich liczba wzrasta z kolejnymi rujami. Dlatego loszki powinny być kryte dopiero od 3 rui. Lochy produkują 20-24 komórek jajowych, co tłumaczy, dlaczego loszki rodzą mniejsze mioty.

Więcej prosiąt

W sumie ok. 60% wszystkich zapłodnionych komórek obumiera jeszcze przed porodem. Jeśli zwiększymy poziom energii w dawce do 40 MJ EM, ok. 3 kg paszy na zwierzę dziennie (Flushing, czyli żywienie bodźcowe), zwiększymy ilość owulujących komórek jajowych. Jest to szczególnie skuteczne przy wychudzonych laktacją lochach i loszkach. Wyższy poziom tłuszczu przed kryciem to większa liczba owulujących komórek jajowych. Im więcej owuluje komórek jajowych, tym więcej zostanie zapłodnionych i tym więcej się z nich zagnieździ w macicy, co zwiększa liczbę żywo urodzonych prosiąt.

Jeśli w sektorze krycia podaje się paszę dla loch prośnych, należy stosować dodatek 1 kg Babsy Forte®, co zwiększa pobranie paszy i jej wartość pokarmową.

Żywiąc lochy według programu Sano:

  • zapewnisz wszystkie najważniejsze składniki pokarmowe poprawiające płodność
  • zwiększy się liczba owulujących komórek jajowych
  • ruja jest stymulowana
  • inseminacja jest skuteczniejsza

Żywiąc lochy według programu Sano:

  • zapewnisz wszystkie najważniejsze składniki pokarmowe poprawiające płodność
  • zwiększy się liczba owulujących komórek jajowych
  • ruja jest stymulowana
  • inseminacja jest skuteczniejsza

Optymalizacja żywienia

Lochy przebywające w sektorze krycia muszą mieć objawy rui i zostać skutecznie pokryte. Dlatego w dawce powinny się znajdować dodatkowe ilości witamin i mikroelementów, które optymalizują przebieg procesów hormonalnych.
W tej fazie stawia się szczególne wymagania wobec paszy dla loch luźnych. Dlatego lochy powinny być dalej żywione paszą dla loch w laktacji z 3,5% Sauengold Lac® lub 20% Protamino Matra® i 1 kg Babsy®.

Optymalizacja żywienia

Lochy przebywające w sektorze krycia muszą mieć objawy rui i zostać skutecznie pokryte. Dlatego w dawce powinny się znajdować dodatkowe ilości witamin i mikroelementów, które optymalizują przebieg procesów hormonalnych.
W tej fazie stawia się szczególne wymagania wobec paszy dla loch luźnych. Dlatego lochy powinny być dalej żywione paszą dla loch w laktacji z 3,5% Sauengold Lac® lub 20% Protamino Matra® i 1 kg Babsy®.