Menu

Znaczenie żywienia loch w laktacji

Najważniejszą sprawą w okresie karmienia prosiąt jest utrzymanie jak najwyższej mleczności przez 21 dni po wyprosieniu
i ograniczenie spadku masy ciała loch.

Znaczenie żywienia loch w laktacji

Najważniejszą sprawą w okresie karmienia prosiąt jest utrzymanie jak najwyższej mleczności przez 21 dni po wyprosieniu i ograniczenie spadku masy ciała loch.

Mówi się, że „locha, która dużo straci na wadze, nigdy już do niej nie powróci”. Oznacza to, że mogą wystąpić trudności z kolejnym skutecznym zaprosieniem wychudzonych loch. Podobnie przy dużych stratach masy ciała zmniejsza się wielkość kolejnego miotu.

Mówi się, że „locha, która dużo straci na wadze, nigdy już do niej nie powróci”. Oznacza to, że mogą wystąpić trudności z kolejnym skutecznym zaprosieniem wychudzonych loch. Podobnie przy dużych stratach masy ciała zmniejsza się wielkość kolejnego miotu.

Stawiane cele:

  • Wysokie pobranie paszy i mleczność
  • Niski poziom strat wśród prosiąt ssących
  • Prosięta z dużą masą odsadzeniową 

Stawiane cele:

  • Wysokie pobranie paszy i mleczność
  • Niski poziom strat wśród prosiąt ssących
  • Prosięta z dużą masą odsadzeniową 

 

Jak osiągnąć cele?

Aby osiągnąć stawiane cele, locha musi pobierać dużo paszy, bogatej w energię i składniki pokarmowe. Nie da się uniknąć 15-20 kg straty masy ciała przy wysokiej mleczności.

Jak uniknąć straty masy ciała?

Aby uniknąć straty masy ciała, a co za tym idzie zaburzeń płodności i cichych rui, locha musi pobrać odpowiednią ilość paszy przygotowanej w oparciu o Protamino Matra® z dużą zawartością energii i optymalnej zawartości składników pokarmowych. Locha potrzebuje poza 1,5 kg paszy na własne potrzeby bytowe dodatkowo ok. 0,5 kg paszy dziennie na każde prosię (na produkcję mleka).

Locha w laktacji zużywa 80% energii z paszy na produkcję mleka!

 

Jak osiągnąć cele?

Aby osiągnąć stawiane cele, locha musi pobierać dużo paszy, bogatej w energię i składniki pokarmowe. Nie da się uniknąć 15-20 kg straty masy ciała przy wysokiej mleczności.

Jak uniknąć straty masy ciała?

Aby uniknąć straty masy ciała, a co za tym idzie zaburzeń płodności i cichych rui, locha musi pobrać odpowiednią ilość paszy przygotowanej w oparciu o Protamino Matra® z dużą zawartością energii i optymalnej zawartości składników pokarmowych. Locha potrzebuje poza 1,5 kg paszy na własne potrzeby bytowe dodatkowo ok. 0,5 kg paszy dziennie na każde prosię (na produkcję mleka).

Locha w laktacji zużywa 80% energii z paszy na produkcję mleka!