Menu

 • Białko zwierzęce
  Białko zwierzęce - rodzaj białka, pochodzi z produktów zwierzęcych, w paszach występuje w postaci mleka, serwatki, mączek mięsne, rybne, z krwi itp. W przeciwieństwie do białek roślinnych, posiada bogaty skład aminokwasowy w tym dużą zawartość aminokwasów egzogennych (lizyna, metionina, treonina, tryptofan, walina), których organizm nie może sam syntetyzować, co powoduje bardzo wysoką wartość biologiczną tego białka. Jest szczególnie wartościowym komponentem pasz dla trzody chlewnej i drobiu. Obecnie stosowanie mączek pochodzenia zwierzęcego w żywieniu zwierząt gospodarskich jest na terenie Unii Europejskiej bezwzględnie zabronione.
  Zobacz także
  Bakterie
  Bakterie - jednokomórkowe organizmy roślinne odgrywają decydującą rolę w krążeniu materii w przyrodzie. Stanowią grupę mikroorganizmów o bardzo zróżnicowanych cechach....
  Więcej strzałka
  Balast paszowy
  Balast paszowy - pozbawiona wartości odżywczej część substancji organicznych paszy, która nie ulega strawieniu a powoduje uczucie sytości u zwierzęcia....
  Więcej strzałka
  BCS
  BCS – Body Condition Scoring, punktowa ocena kondycji zwierząt, mająca duże znaczenie w ocenie stopnia ich odżywienia, najczęściej w skali od...
  Więcej strzałka
  Behawior zwierząt
  Behawior zwierząt - zachowanie się zwierząt
  Więcej strzałka
  Białka
  Białka - wielocząsteczkowe związki organiczne, w skład których wchodzą pierwiastki: węgiel, wodór, tlen i azot, czasem też siarka i fosfor....
  Więcej strzałka
  Białka właściwe
  Białka właściwe, białka proste, proteiny - grupa białek składających się wyłącznie z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi.
  Więcej strzałka
  Białka złożone
  Białka złożone, proteidy - grupa białek zawierających aminokwasy, jak również składnik niebiałkowy (niepeptydowy), np. jony metalu.
  Więcej strzałka
  Białko ogólne
  Białko ogólne, białko surowe - całkowita ilość wszystkich azotowych składników pokarmowych, tj. białka właściwego, białka złożonego i związków azotowych niebiałkowych (NPN),...
  Więcej strzałka
  Bilans paszowy
  Bilans paszowy - dwustronne zestawienie przychodów i rozchodów pasz w określonym czasie (w miesiącu, kwartale, roku) sporządzany dla określonej jednostki organizacyjnej,...
  Więcej strzałka
  Brakowanie zwierząt
  Brakowanie zwierząt - usuwanie ze stada zwierząt nie spełniających wymagań stawianych przez hodowcę. Najczęściej przyczyną brakowania są wady budowy, niska produkcyjność,...
  Więcej strzałka