Menu

 • Bakterie

  Bakterie - jednokomórkowe organizmy roślinne odgrywają decydującą rolę w krążeniu materii w przyrodzie. Stanowią grupę mikroorganizmów o bardzo zróżnicowanych cechach. Występują powszechnie w otoczeniu człowieka, w powietrzu, w wodzie, glebie, pożywieniu. Zajmują się rozkładem resztek organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego na proste związki chemiczne, dlatego też odgrywają podstawową rolę w obiegu pierwiastków. Są powszechnie obecne w organizmach zwierzęcych, a wiele ich gatunków tworzy naturalną florę fizjologiczną danego osobnika. Większość bakterii jest chorobotwórcza, ale tylko w określonych warunkach – w zdrowym organizmie zwierzęcym są niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesów trawiennych, dlatego konieczna jest ich duża ilość – szczególnie w przewodzie pokarmowym. Niektóre gatunki bakterii wykorzystywane są przez człowieka w przemyśle mleczarskim, fermentacyjnym, farmaceutycznym.

  Zobacz także
  Balast paszowy
  Balast paszowy - pozbawiona wartości odżywczej część substancji organicznych paszy, która nie ulega strawieniu a powoduje uczucie sytości u zwierzęcia....
  Więcej strzałka
  BCS
  BCS – Body Condition Scoring, punktowa ocena kondycji zwierząt, mająca duże znaczenie w ocenie stopnia ich odżywienia, najczęściej w skali od...
  Więcej strzałka
  Behawior zwierząt
  Behawior zwierząt - zachowanie się zwierząt
  Więcej strzałka
  Białka
  Białka - wielocząsteczkowe związki organiczne, w skład których wchodzą pierwiastki: węgiel, wodór, tlen i azot, czasem też siarka i fosfor....
  Więcej strzałka
  Białka właściwe
  Białka właściwe, białka proste, proteiny - grupa białek składających się wyłącznie z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi.
  Więcej strzałka
  Białka złożone
  Białka złożone, proteidy - grupa białek zawierających aminokwasy, jak również składnik niebiałkowy (niepeptydowy), np. jony metalu.
  Więcej strzałka
  Białko ogólne
  Białko ogólne, białko surowe - całkowita ilość wszystkich azotowych składników pokarmowych, tj. białka właściwego, białka złożonego i związków azotowych niebiałkowych (NPN),...
  Więcej strzałka
  Białko zwierzęce
  Białko zwierzęce - rodzaj białka, pochodzi z produktów zwierzęcych, w paszach występuje w postaci mleka, serwatki, mączek mięsne, rybne, z krwi...
  Więcej strzałka
  Bilans paszowy
  Bilans paszowy - dwustronne zestawienie przychodów i rozchodów pasz w określonym czasie (w miesiącu, kwartale, roku) sporządzany dla określonej jednostki organizacyjnej,...
  Więcej strzałka
  Brakowanie zwierząt
  Brakowanie zwierząt - usuwanie ze stada zwierząt nie spełniających wymagań stawianych przez hodowcę. Najczęściej przyczyną brakowania są wady budowy, niska produkcyjność,...
  Więcej strzałka