Menu

 • Dodatki paszowe
  Dodatki paszowe - substancje stosowane w żywieniu zwierząt jako uzupełnianie podstawowych składników pokarmowych, witamin i związków mineralnych. Dodatki paszowe wpływają na polepszenie funkcjonowania organizmu. Ich obecność w dawce pokarmowej zwiększa produkcyjność, poprawia jakość paszy (wygląd, smak, zapach, konsystencję, trwałość). Wyróżniamy m.in.:
  1. probiotyki - produkty zawierające żywe lub martwe mikroorganizmy. Dostarczane przez nie substancje, mają korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym - poprzez immunomodulację oraz zachowywanie prawidłowej flory fizjologicznej. Przykładem probiotyków są bakterie kwasu mlekowego w Labacsil Bakterie®, które wpływają na lepszą jakość kiszonki i na zwiększenie jej przyswajalności przez krowy
  2. enzymy paszowe - substancje egzogenne (dostarczone organizmowi z zewnątrz) lub wytwarzane przez mikroflorę zasiedlającą przewód pokarmowy; wspomagają lub uzupełniają działania enzymów endogennych. Wpływają na lepsze trawienie i wykorzystanie niektórych ciężkostrawnych składników pokarmowych
  3. dodatki aromatyczne i smakowe - dodatki zapachowe i smakowe dodawane do pasz niechętnie zjadanych przez zwierzęta ze względu na ich specyficzny smak lub zapach (np. śruta rzepakowa, niektóre pasze mineralne), należy tu m.in. SanaAom®
  4. barwniki - substancje nadające lub przywracające barwę. Dodawane, aby zaspokoić oczekiwania konsumenta produktów zwierzęcych; dotyczy to głownie mięsa i jej (kolor żółtka). Barwa produktów żywnościowych uwydatnia ich smakowitość. Najczęściej używa się naturalnych lub syntetycznych karotenoidów
  5. konserwanty - substancje powodujące zahamowanie lub ograniczenie niekorzystnych procesów obniżających wartość paszy, na skutek działania niektórych mikroorganizmów (bakterii, pleśni), np. Labacsil Acid®SanoCid®, zapobiegają rozwojowi bakterii, grzybów i wirusów
  6. detoksykanty - substancje zawierające grupę czynną (np. glinokrzemiany), które nie są trawione, ale wiążą toksyczne metabolity i mykotoksyny wydzielane przez niepożądane mikroorganizmy, dzięki czemu przechodzą one przez przewód pokarmowy w postaci niezmienionej i są wydalane wraz z kałem, bez szkodliwego wpływu na organizm zwierzęcia
  7. kokcydiostatyki - preparaty dodawane do paszy w celu profilaktyki lub leczenia choroby zwanej kokcydiozą (chorobą wywołaną przez pierwotniaki, a objawiającą się biegunką i wychudzeniem), nie są wykorzystywane w leczeniu ludzi,
  8. różne inne środki wykorzystywane przy produkcji pasz przemysłowych, takich jak: emulgatory, stabilizatory, preparaty żelujące i spulchniające, które mają na celu poprawę właściwości mieszanek paszowych w celu ich lepszego wykorzystania przez zwierzęta
  9. przeciwutleniacze - substancje dodawane do pasz, aby chronić składniki wrażliwe na utlenianie (np. witaminy, karoteny), co pozwala na dłuższe przechowywanie paszy bez zmian obniżających jej właściwości.
  Dodatek paszowy musi:
  • posiadać korzystny wpływ na cechy paszy,
  • poprawiać ubarwienie ozdobnych ryb lub ptaków,
  • zaspokajać potrzeby żywieniowe zwierząt,
  • w wyniku produkcji zwierzęcej być korzystnym dla środowiska,
  • dodatnio wpływać na hodowlę, cechy użytkowe i dobrostan zwierząt, a szczególnie na florę żołądkowo-jelitową lub na strawność paszy
  • mieć działanie kokcydiostatyczne lub histomonostastyczne.
  Zobacz także
  Dawka pokarmowa
  Dawka pokarmowa - zestaw pasz przeznaczony dla jednego zwierzęcia lub grupy zwierząt na jeden dzień. Możliwe jest określenie dawki pokarmowej w...
  Więcej strzałka
  Defekacja
  Defekacja, wypróżnienie - czynność fizjologiczna, zachodząca na skutek skurczów mięśni odbytnicy wspomaganych skurczami przepony i mięśni brzucha, przy równoczesnym rozluźnieniu zwieraczy...
  Więcej strzałka
  Dezynfekcja
  Dezynfekcja, odkażenie - postępowanie mające na celu zapobieganie występowaniu lub zniszczeniu zarazków chorobotwórczych i pasożytów, jak i ich form przetrwalnikowych w pomieszczeniach, na...
  Więcej strzałka
  DJP
  DJP (duża jednostka produkcyjna) - żywieniowa sztuka przeliczeniowa inwentarza żywego. Według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg.
  Więcej strzałka
  Dobór genetyczny
  Dobór genetyczny, selekcja genetyczna - pierwszy, wstępny etap pracy hodowlanej polegający na przemyślanym doborze osobników o pożądanym genotypie do kojarzeń (najczęściej...
  Więcej strzałka
  Dobór handlowy
  Dobór hodowlany - etap pracy hodowlanej następujący po selekcji (po doborze genetycznym). Dobór par do rozpłodu na podstawie ich cech indywidualnych....
  Więcej strzałka
  Dobrostan zwierząt
  Dobrostan zwierząt - zapewnienie zwierzętom podstawowych, optymalnych dla danego gatunku, warunków bytowania. Należy zapewnić prawidłowe rozwiązania techniczne pomieszczeń i stanowisk (przestrzeń...
  Więcej strzałka
  Dojrzałość fizyczna
  Dojrzałość fizyczna - wiek, w którym ustaje wzrost i rozwój tkanki kostnej (szkieletu) u zwierzęcia. Wynosi on różnie, w zależności od gatunku,...
  Więcej strzałka
  Dojrzałość hodowlana
  Dojrzałość hodowlana, dojrzałość rozpłodowa - stopień rozwoju organizmu zwierzęcia, po osiągnięciu, którego jest możliwe użycie w rozrodzie, bez negatywnych skutków dla...
  Więcej strzałka
  Dojrzałość płciowa
  Dojrzałość płciowa - wiek zwierzęcia, w którym organizm osiąga zdolność do rozmnażania się. U samca występuje spermatogeneza, u samicy oogeneza. Procesy...
  Więcej strzałka
  Dymorfizm płciowy
  Dymorfizm płciowy - fenotypowe, zauważalne zróżnicowanie samca i samicy jednego gatunku dojrzałych płciowo. Dymorfizm płciowy tworzą głównie trzeciorzędowe cechy płciowe (właściwości...
  Więcej strzałka
  Dziedziczenia
  Dziedziczenie - przekazywanie informacji genetycznej z pokolenia na pokolenie, odtwarzanie w procesach rozrodu i rozwoju osobniczego u organizmów potomnych cech przypominających...
  Więcej strzałka
  Dzienny udój kontrolny
  Dzienny udój kontrolny - dzienna ilość uzyskanego mleka w dniu kontroli użytkowości mlecznej samic, głównie krów które są użytkowane w kierunku...
  Więcej strzałka