Menu

  • Fazy laktacji

    Fazy laktacji - laktacja jest to okres czasu trwający u krów mlecznych od porodu do zasuszenia. W celu uproszczenia wyliczeń i porównań, przyjmuje się laktację jako okres wynoszący 305 dni lub przelicza się na 365 dni. Wyróżniamy cztery fazy laktacji: okres wydzielania siary, który trwa 5-7 dni, następnie pierwsze 100 dni, kolejny okres do 200 dnia i ostatnie 100 dni laktacji. Fazy laktacji przedstawia graficznie krzywa laktacji.

    Zobacz także