Menu

  • Fenotyp

    Fenotyp - zespół cech morfologicznych organizmu, jak i właściwości fizjologicznych, dających się zaobserwować, a które składają się na wygląd zwierzęcia. Mogą to być cechy dziedziczone po przodkach, jak i cechy powstałe pod wpływem oddziaływania warunków środowiska na organizm. Oddziaływanie środowiska na genotyp tworzy fenotyp, dlatego ten sam genotyp w różnych środowiskach występowania może dać różne fenotypy.

    Zobacz także