Calfsan - Najlepsza pasza dla starszych cieląt

Produkty dla krów dla większej wydajności i zdrowia.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Krowy mleczne Cielęta Młodzież hodowlana Opasy
Faza zasuszenia Faza pojenia siarą I Faza odchowu Cielęta z zakupu
Poród I Faza odchowu II Faza odchowu Młode opasy
Laktacja II Faza odchowu   Opas bydła

 


Wyśmienita 100% pasza dla cieląt starszych


Korzyści stosowania Calfsan®

 • bardzo dobra zdrowotność
 • wysokie przyrosty dzienne
 • intensywny rozwój żwacza   
 • optymalna kondycja
 • wysoka odporność organizmu

Cechy szczególne Calfsan®

 • wysoka zawartość energii 
 • wysoka jakość i optymalny skład białka: szybko, średnio i wolno się rozkładające w żwaczu
 • odpowiedni udział cukrów będących idealną pożywką dla bakterii, synchronizacja żwacza
 • wysoki poziom wszystkich niezbędnych witamin i związków mineralnych wzmacnia odporność i wspomaga przemianę materii u cieląt, a tym samym pozytywnie wpływa na zdrowotność i wysokie przyrosty

Działanie Calfsan®

 • Przyspiesza pobranie paszy
 • Stymuluje wzrost brodawek żwaczowych
 • Poprawia rozwój żwacza
 • Wysokie przyrosty dzienne

Kiedy i jak stosować Calfsan®

Mieszanka paszowa uzupełniająca Calfsan® przeznaczona jest dla cieląt po okresie pojenia mlekiem w ilości 
do 3 kg na sztukę dziennie.


Po okresie pojenia mlekiem, kiedy cielęta zjadają już 1,5-2 kg Vital Musli® dziennie można zacząć stopniowo wprowadzać Calfsan®, który zawiera wszystkie niezbędne komponenty dla prawidłowego wzrostu i rozwoju. Związki biologicznie czynne zawarte w Calfsan® sprzyjają właściwemu funkcjonowaniu układu pokarmowego. Dobry rozwój kosmków żwaczowych i jelitowych powoduje większe pobranie składników pokarmowych, co sprzyja szybszemu wzrostowi i rozwojowi cieląt. Wzrasta apetyt, dzięki czemu cielęta chętnie pobierają paszę.


Calfsan® można stosować do ok. 1 roku życia.

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy