Menu

  • Niedojady, niewyjady

    Niedojady, niewyjady - resztki paszy pozostające na pastwisku lub w korycie. W przypadku zdrowych krów prawidłowa ich ilość to około 3-4% zadanej paszy, to wtedy zwierzę jest syte. Ze względów oszczędnościowych niedojadami można skarmiać innymi, mniej wymagającymi grupami zwierząt, np. resztki po krowach mlecznych - opasami. Niedojady w formie niedojedzonej kępki runi na łące lub na pastwisku należy regularnie wykaszać. Wykaszanie jest jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych racjonalnie użytkowanego pastwiska.

    Zobacz także