Menu

  • Nieśny średnio ciężki typ użytkowania kur
    Nieśny średnio-ciężki typ użytkowy kur, ogólnoużytkowy typ kur - połączenie u kur cech nieśności i mięsności. Skrzyżowano rasy lekkie typu nieśnego z ciężkimi rasami mięsnymi. Kury odznaczające się w miarę dobrą zdolność do produkcji jaj (160-200 rocznie) i mięsa (masa ciała kogutów do 4 kg, a kur do 3 kg). Wolniejszy wzrost i większe zużycie paszy.
    Zobacz także