Menu

  • Norma żywieniowa
    Norma żywieniowa - w zootechnice to dobowe zapotrzebowanie zwierzęcia na podstawowe składniki pokarmowe i energię (białko ogólne strawne, suchą masę oraz związki mineralne i witaminy). Stosowanie dawek pokarmowych zgodnie z normami żywieniowymi zapobiega chorobom z tytułu niedoboru energii i składników odżywczych, a także z powodu ich nadmiaru. Stosowanie zaleceń normy żywieniowej umożliwia hodowcy racjonalne karmienie zwierząt, odpowiednio do danego gatunku, płci, wieku, masy ciała oraz kierunku i intensywności użytkowania.
    Zobacz także