Menu

  • Umaszczenie bydła

    Umaszczenie bydła - umaszczenie u bydła nie ma dużego znaczenia. Możemy jedna wyróżnić umaszczenie jednolite i niejednolite. Do umaszczenia jednolitego zaliczamy: białe, czarne, czerwone, żółte, siwe, sarnie, śmietankowe i brunatne. Natomiast niejednolite to: pstre lub łaciate (czarno-białe, czerwono-białe, żółto-białe), dereszowate i boczaste. U bydła jest to cecha rasowa.

    Zobacz także