Menu

  • Użytkowanie zwierząt

    Użytkowanie zwierząt - pozyskiwanie różnych korzyści od zwierząt, użytkowanie ich cech (wartości użytkowych) głównie dla celów ekonomicznych. Do zwierząt użytkowych należą wszystkie gatunki zwierząt gospodarskich, niektóre gatunki zwierząt domowych i niektóry inne gatunki. Wyróżniamy użytkowanie zwierząt pracujących (np. psy tropiące, konie pociągowe) lub użytkowanie zwierząt towarowe - w celu uzyskania danego produktu pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, skóry, jaja, wełna, miód).

    Zobacz także