Menu

  • Hodowla zachowawcza
    Hodowla zachowawcza - świadome działania zmierzające do zachowania zanikających ras pierwotnych, w celu utrzymania populacji genowej tych ras (ochrona zabiegów genowych). Nie prowadzi się selekcji cech użytkowych wśród tych zwierząt, ale przeciwdziała się występowaniu chowu wsobnego.
    Zobacz także