Menu

  • Hodowla zwierząt

    Hodowla zwierząt - dziedzina zootechniki, nauka obejmująca całokształt prac związanych z genetycznym doskonaleniem stad (populacji za pomocą kontroli użytkowości, oceny wartości hodowlanej, selekcji, doboru par do rozpłodu, metod kojarzenia lub krzyżowania) w warunkach umożliwiających stosowanie metod hodowli i chowu zwierząt.

    Zobacz także