Menu

 • INRA

  INRA - system żywienia przeżuwaczy opracowany w Instytut National de la Recherche Agronomigue we Francji - skrót francuskiej nazwy INRA (Narodowy Instytut Badań Rolniczych). Charakteryzuje on wartość wypełnieniową jako miarę pobrania paszy przez zwierzęta, uwzględnia skład suchej masy i udział składników pokarmowych. Każdej paszy objętościowej przypisana jest wartość wypełnieniowa wyrażana w trzech jednostkach wypełnieniowych:

   
  1. JWK - jednostka wypełnieniowa dla krów,
  2. JWB - jednostka wypełnieniowa dla bydła rosnącego,
  3. JWO - jednostka wypełnieniowa dla owiec.

  W przypadku krów 1 JWK odpowiada pobraniu 140 g suchej masy standardowego porostu pastwiskowego na 1 kg masy metabolicznej standardowej krowy mlecznej. W INRA energia netto laktacji podawana jest w oryginalnych jednostkach paszowych produkcji mleka JPM. Wartość energetyczna 1 JPM jest stała i wynosi 1700 kcal (7,12 MJ NEL), co odpowiada przeciętnej koncentracji (energii netto laktacji) w ziarnie jęczmienia, przyjętego na paszę standardową w tym systemie. Wartość energetyczna 1 JPŻ (jednostka produkcji żywca) wynosi 1820 kcal. Normowanie białka w systemie INRA odbywa się na poziomie białka właściwego rzeczywiście trawionego w jelicie cienkim (BTJ). Dlatego też każdej paszy przypisane są dwie wartości BTJN i BTJE.

  Zobacz także