Menu

  • Inseminacja

    Inseminacja - sztuczne unasienianie, polegające na zapładnianiu zwierząt hodowlanych przez wprowadzanie do dróg rodnych uprzednio pobranego nasienia od samca. Dzięki inseminacji można lepiej wykorzystać spermę najbardziej wartościowych samców.

    Zobacz także