Menu

 • Inżynieria genetyczna
  Inżynieria genetyczna - technika w genetyce polegająca na świadomym, z góry określonym dokonywaniu zmian w informacji genetycznej w postaci rekombinowania DNA, w celu uzyskania dziedzicznych zmian w komórkach lub w całych organizmach. Do najważniejszych kierunków inżynierii genetycznej należą:
  1. wyodrębnianie i izolowanie z komórki jednych genów (np. niekorzystnych) i wstawienie w ich miejsce genów pożądanych, co może prowadzić do eliminowania chorób dziedzicznych,
  2. kopiowanie i namnażanie wyodrębnionych genów lub ich genetycznych struktur,
  3. łączenie różnych genów w jednej komórce,
  4. dokonywanie syntezy sztucznych genów, które wprowadzone do komórki, będą się zachowywały jak geny naturalne. Organizmy powstałe w wyniku inżynierii genetycznej nazywa się organizmami transgenicznymi.
  Zobacz także