Menu

  • Liczba komórek somatycznych
    Liczba komórek somatycznych - parametr klasyfikacji mleka surowego. Obejmuje: komórki pochodzące z nabłonka wyścielającego pęcherzyki, przewody i zatoki mleczne wymienia oraz komórki krwi (leukocyty i limfocyty), które w czasie doju przedostają do mleka. Mleko uzyskane ze zdrowego wymienia zawiera 100-200 tys. komórek somatycznych w 1ml. Klasy ekstra nie może przekraczać 400 tys. W stanach zapalnych gruczołu mlekowego (mastitis) liczba komórek somatycznych gwałtownie wzrasta. Na liczbę komórek somatycznych ma wpływ bardzo dużo czynników, np.: stadium laktacji, wiek krowy (im starsza, tym więcej komórek), pora roku, stres, żywienie, warunki higieniczne oraz wydajność krowy.
    Zobacz także