Menu

  • Lizawość
    Lizawość - choroba występująca u zwierząt (najczęściej u krów wysoko wydajnych lub w zaawansowanej ciąży). Przejawia się skłonnością zwierząt do lizania i zjadania różnych ciał niejadalnych (np. sierści). Przyczyną jest niewłaściwe, jednostronne żywienie paszami ubogimi w sole mineralne i witaminy. W skutek choroby zwierzę traci apetyt, staje się płochliwe i słabnie. Profilaktyka: skarmianie pełnowartościowymi paszami (unikać siana z kwaśnych łąk) i stosowanie premiksów Sano.
    Zobacz także