Menu

 • Mieszanki mineralne

  Mieszanki mineralne - zestaw soli mineralnych zawierający konieczne do życia zwierzęcia makro- i mikroelementy, wzbogacany najczęściej witaminami. Skład ilościowy i jakościowy takiej mieszanki mineralnej jest uzależniony od wymagań pokarmowych grupy docelowej zwierząt, dla której jest przeznaczona (gatunek, wiek, kierunek użytkowania itp.). Dodaje się ją do pasz podstawowych, najczęściej tych przygotowanych sposobem gospodarczym z własnych produktów. Dodatek tej mieszanki wzbogaca paszę podstawową i tym samym zapobiegają zaburzeniom i schorzeniom wywołanym brakiem niektórych składników mineralnych w paszy; zwiększa apetyt, podnosi produkcyjność, zmniejsza zużycie paszy liczone na przyrost jednego kilograma masy ciała, przyspiesza także wzrost i tucz.

  Zobacz także
  Makroelementy
  Makroelementy - makroskładniki, pierwiastki chemiczne występujące w organizmach w większych ilościach (do kilki % suchej masy), niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu...
  Więcej strzałka
  Mastitis, zapalenie wymienia
  Mastitis, zapalenie wymienia - przewlekły stan zapalny gruczołu mlekowego wywołany działaniem drobnoustrojów, najczęściej paciorkowcem bezmleczności. Występuje postać kliniczna (ostra i przewlekła)...
  Więcej strzałka
  Materiały paszowe
  Materiały paszowe - materiały przeznaczone bezpośrednio do żywienia zwierząt (przetworzone lub nieprzetworzone) albo pośrednio do sporządzania mieszanek paszowych (często zawierających również...
  Więcej strzałka
  Metamorfoza
  Metamorfoza, przemiana - w zoologii oznacza przeobrażenie, czyli złożony, hormonalny proces, któremu ulegają zwierzęta niektórych gatunków w trakcie swojego rozwoju. Zmiany...
  Więcej strzałka
  Metan
  Metan, gaz błotny, gaz kopalny - organiczny związek chemiczny; bezbarwny i bezwonny gaz, który zmieszany z powietrzem łatwo wybucha. Powstaje w...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowania bydła
  Mięsny typ użytkowy bydła - zwierzęta szybko dojrzewające i szybko rosnące. Cechujące się zdolnością uzyskiwania dużych przyrostów w okresie opasu oraz...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowania kur
  Mięsny typ użytkowy kur, ciężki typ użytkowy kur - są to mieszańce międzyrasowe o masywnej budowie (masa ciała kur ok. 3,5...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowania owiec
  Mięsny typ użytkowy owiec - zwierzęta o konstytucji limfatycznej, mające wysokie wymagania paszowe (żyzne pastwiska lub pasze), wczesno dojrzewające, krótkonożne, beczkowate,...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowy świń
  Mięsny typ użytkowy świń - zwierzęta należące do tego typu charakteryzują się szybkim wzrostem i późną dojrzałością płciową (dojrzałość fizyczna jest...
  Więcej strzałka
  Mieszanka paszowa dietetyczna
  Mieszanka paszowa dietetyczna - specjalna mieszankę paszową, wytwarzana w celu zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych. Różni się od powszechnie stosowanych mieszanek paszowych...
  Więcej strzałka
  Mieszanka paszowa pełnoporcjowa
  Mieszanka paszowa pełnoporcjowa - mieszanka paszowa przeznaczona do bezpośredniego skarmiania zwierząt, której skład jest optymalny do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych zwierząt...
  Więcej strzałka
  Mieszanka paszowa uzupełniająca
  Mieszanka paszowa uzupełniająca - mieszanka paszowa charakteryzująca się wysoką zawartością wybranych składników pokamowych. Nie zaspokaja pełnych potrzeb żywieniowych zwierzęcia w określonym...
  Więcej strzałka
  Mieszanki mineralno-witaminowe
  Mieszanki mineralno-witaminowe, premiksy - wyselekcjonowany zestaw uzupełniających minerałów i witamin o szerokim zastosowaniu w produkcji mieszanek i koncentratów paszowych. Mieszanki mineralno-witaminowe...
  Więcej strzałka
  Mieszanki paszowe 
  Mieszanki paszowe - mieszaniny materiałów paszowych zawierające dodatki paszowe lub pramiksy albo niezawierające tych dodatków lub premiksów, przeznaczone do stosowania w...
  Więcej strzałka
  Mieszanki treściwe
  Mieszanki treściwe - charakteryzują się wysoką koncentracją składników pokarmowych. Dzieli się je na roślinne i zwierzęce. Specjalistyczne wytwórnie przygotowują je według...
  Więcej strzałka
  Mieszanki witaminowe
  Mieszanki witaminowe - najczęściej jednoskładnikowe mieszanki zawierające pojedyncze witaminy, lub wieloskładnikowe, zawierające cały kompleks witamin.
  Więcej strzałka
  Mikroelementy, pierwiastki śladowe
  Mikroelementy, pierwiastki śladowe - pierwiastki chemiczne, występujące w organizmie (również w paszy) w znikomych ilościach. Należą do nich: żelazo, miedź, cynk,...
  Więcej strzałka
  Mineralne składniki paszy
  Mineralne składniki paszy - są to nieorganiczne makro- mikroelementy znajdujące się w paszy, które nie są nośnikiem energii. Są konieczne w...
  Więcej strzałka
  Minimum białkowe
  Minimum białkowe - najmniejsza ilość białka w paszy niezbędna do zachowania równowagi azotowej organizmu. Wielkość minimum białkowego zależy od cech osobniczych...
  Więcej strzałka
  Minimum cukrowe
  Minimum cukrowe - jest to taka ilość cukru w roślinach, która umożliwi odfermentowanie takiej ilości kwasu mlekowego w trakcie zakiszania, że...
  Więcej strzałka
  Miot
  Miot - potomstwo ssaków wielorodnych, urodzonych z jednej ciąży samicy. Miot jest wynikiem ciąży mnogiej. Przeciętna liczebność u niektórych gatunków zwierząt:...
  Więcej strzałka
  Mleczność
  Mleczność - wydajność mleczna samic zwierząt gospodarskich o użytkowości mlecznej (bydło, owce, kozy). Cecha ilościowa związana z płcią. Na mleczność ma...
  Więcej strzałka
  Mleczny typ użytkowania bydła
  Mleczny typ użytkowy bydła - budowa tych zwierząt jest sucha, kanciasta, z wystającymi zewnętrznymi guzami biodrowymi i kulszowymi. Ich sylwetka oglądana...
  Więcej strzałka
  Mocznik
  Mocznik - organiczny związek chemiczny, produkt końcowy przemiany białkowej i związków azotowych. Jest wydalany z moczem, a w niewielkich ilościach również...
  Więcej strzałka
  Mykoplazma
  Mykoplazma - choroba układu oddechowego świń wywołana przez drobnoustroje Mycoplasma hyopneumoniae powodujące mykoplazmowe zapalenie płuc i zespół chorobowy układu oddechowego. Występuje w fermach...
  Więcej strzałka