Menu

 • Mykoplazma

  Mykoplazma - choroba układu oddechowego świń wywołana przez drobnoustroje Mycoplasma hyopneumoniae powodujące mykoplazmowe zapalenie płuc i zespół chorobowy układu oddechowego. Występuje w fermach zarodowych, o cyklu zamkniętym, oraz głównie na tuczarniach, do których zakupuje się prosięta z zewnątrz.

  Zobacz także
  Makroelementy
  Makroelementy - makroskładniki, pierwiastki chemiczne występujące w organizmach w większych ilościach (do kilki % suchej masy), niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu...
  Więcej strzałka
  Mastitis, zapalenie wymienia
  Mastitis, zapalenie wymienia - przewlekły stan zapalny gruczołu mlekowego wywołany działaniem drobnoustrojów, najczęściej paciorkowcem bezmleczności. Występuje postać kliniczna (ostra i przewlekła)...
  Więcej strzałka
  Materiały paszowe
  Materiały paszowe - materiały przeznaczone bezpośrednio do żywienia zwierząt (przetworzone lub nieprzetworzone) albo pośrednio do sporządzania mieszanek paszowych (często zawierających również...
  Więcej strzałka
  Metamorfoza
  Metamorfoza, przemiana - w zoologii oznacza przeobrażenie, czyli złożony, hormonalny proces, któremu ulegają zwierzęta niektórych gatunków w trakcie swojego rozwoju. Zmiany...
  Więcej strzałka
  Metan
  Metan, gaz błotny, gaz kopalny - organiczny związek chemiczny; bezbarwny i bezwonny gaz, który zmieszany z powietrzem łatwo wybucha. Powstaje w...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowania bydła
  Mięsny typ użytkowy bydła - zwierzęta szybko dojrzewające i szybko rosnące. Cechujące się zdolnością uzyskiwania dużych przyrostów w okresie opasu oraz...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowania kur
  Mięsny typ użytkowy kur, ciężki typ użytkowy kur - są to mieszańce międzyrasowe o masywnej budowie (masa ciała kur ok. 3,5...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowania owiec
  Mięsny typ użytkowy owiec - zwierzęta o konstytucji limfatycznej, mające wysokie wymagania paszowe (żyzne pastwiska lub pasze), wczesno dojrzewające, krótkonożne, beczkowate,...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowy świń
  Mięsny typ użytkowy świń - zwierzęta należące do tego typu charakteryzują się szybkim wzrostem i późną dojrzałością płciową (dojrzałość fizyczna jest...
  Więcej strzałka
  Mieszanka paszowa dietetyczna
  Mieszanka paszowa dietetyczna - specjalna mieszankę paszową, wytwarzana w celu zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych. Różni się od powszechnie stosowanych mieszanek paszowych...
  Więcej strzałka
  Mieszanka paszowa pełnoporcjowa
  Mieszanka paszowa pełnoporcjowa - mieszanka paszowa przeznaczona do bezpośredniego skarmiania zwierząt, której skład jest optymalny do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych zwierząt...
  Więcej strzałka
  Mieszanka paszowa uzupełniająca
  Mieszanka paszowa uzupełniająca - mieszanka paszowa charakteryzująca się wysoką zawartością wybranych składników pokamowych. Nie zaspokaja pełnych potrzeb żywieniowych zwierzęcia w określonym...
  Więcej strzałka
  Mieszanki mineralne
  Mieszanki mineralne - zestaw soli mineralnych zawierający konieczne do życia zwierzęcia makro- i mikroelementy, wzbogacany najczęściej witaminami. Skład ilościowy i jakościowy...
  Więcej strzałka
  Mieszanki mineralno-witaminowe
  Mieszanki mineralno-witaminowe, premiksy - wyselekcjonowany zestaw uzupełniających minerałów i witamin o szerokim zastosowaniu w produkcji mieszanek i koncentratów paszowych. Mieszanki mineralno-witaminowe...
  Więcej strzałka
  Mieszanki paszowe 
  Mieszanki paszowe - mieszaniny materiałów paszowych zawierające dodatki paszowe lub pramiksy albo niezawierające tych dodatków lub premiksów, przeznaczone do stosowania w...
  Więcej strzałka
  Mieszanki treściwe
  Mieszanki treściwe - charakteryzują się wysoką koncentracją składników pokarmowych. Dzieli się je na roślinne i zwierzęce. Specjalistyczne wytwórnie przygotowują je według...
  Więcej strzałka
  Mieszanki witaminowe
  Mieszanki witaminowe - najczęściej jednoskładnikowe mieszanki zawierające pojedyncze witaminy, lub wieloskładnikowe, zawierające cały kompleks witamin.
  Więcej strzałka
  Mikroelementy, pierwiastki śladowe
  Mikroelementy, pierwiastki śladowe - pierwiastki chemiczne, występujące w organizmie (również w paszy) w znikomych ilościach. Należą do nich: żelazo, miedź, cynk,...
  Więcej strzałka
  Mineralne składniki paszy
  Mineralne składniki paszy - są to nieorganiczne makro- mikroelementy znajdujące się w paszy, które nie są nośnikiem energii. Są konieczne w...
  Więcej strzałka
  Minimum białkowe
  Minimum białkowe - najmniejsza ilość białka w paszy niezbędna do zachowania równowagi azotowej organizmu. Wielkość minimum białkowego zależy od cech osobniczych...
  Więcej strzałka
  Minimum cukrowe
  Minimum cukrowe - jest to taka ilość cukru w roślinach, która umożliwi odfermentowanie takiej ilości kwasu mlekowego w trakcie zakiszania, że...
  Więcej strzałka
  Miot
  Miot - potomstwo ssaków wielorodnych, urodzonych z jednej ciąży samicy. Miot jest wynikiem ciąży mnogiej. Przeciętna liczebność u niektórych gatunków zwierząt:...
  Więcej strzałka
  Mleczność
  Mleczność - wydajność mleczna samic zwierząt gospodarskich o użytkowości mlecznej (bydło, owce, kozy). Cecha ilościowa związana z płcią. Na mleczność ma...
  Więcej strzałka
  Mleczny typ użytkowania bydła
  Mleczny typ użytkowy bydła - budowa tych zwierząt jest sucha, kanciasta, z wystającymi zewnętrznymi guzami biodrowymi i kulszowymi. Ich sylwetka oglądana...
  Więcej strzałka
  Mocznik
  Mocznik - organiczny związek chemiczny, produkt końcowy przemiany białkowej i związków azotowych. Jest wydalany z moczem, a w niewielkich ilościach również...
  Więcej strzałka