Menu

  • Ocena pokroju

    Ocena pokroju, ocena eksterieru - charakterystyka pokroju zwierzęcia na podstawie wyglądu zewnętrznego (kształt ciała, wielkość, proporcje części ciała, wymiary ciała lub jego poszczególnych części, jakość okrywy włosowej i tworów rogowych) jak i poszczególnych cech ciała, które mają związek z jego użytkowością, konstytucją organizmu i cechami rasowymi. Na pokrój wpływa także płeć, wiek zwierzęcia, rasa i odżywianie. Ocenę bydła możemy przeprowadzić kilkoma metodami: metoda wzrokowa (ocena danych partii ciała i ich opis), opis na prostokącie, metoda fotograficzna i pantograficzna, ocena punktowa (skala 1-9). Wynik najczęściej wyrażany jest w liczbie punktów lub wytypowaniem sztuk o pokroju bliskim ideału (metoda przez tzw. porównanie).

    Zobacz także