Menu

  • Odwapnienie
    Odwapnienie - zaburzenie w gospodarce wapniowej organizmu, patologiczne zmniejszenie zawartości soli wapniowo-fosforanowych lub niewłaściwy stosunek ilości wapnia i fosforu, oraz witaminy D. Objawy odwapnienia: krzywica, łomikost, choroby zębów, tężyczka, zaleganie przed- i poporodowe, lizawość.
    Zobacz także