Menu

  • Odporność

    Odporność - suma wszystkich mechanizmów organizmu biorąca udział w czynnej i biernej jego ochronie przed działaniem patogenów (drobnoustroje chorobotwórcze). Wyróżniamy odporność nieswoistą i swoistą, oraz bierną i czynną.

    Zobacz także