Menu

Protina®
Idealna mieszanka paszowa do kukurydzy!
Protina®
Cechy szczególne
  • 37% białka wolno, średnio i szybko rozkładającego się w żwaczu

  • 100% pokrycia dziennego zapotrzebowania na istotne witaminy i związki mineralne

  • zawartość żywych drożdży

Korzyści stosowania
  • Dostarcza krowom niezbędne minerały i witaminy
  • Uzupełnia dawkę w białko
  • Podnosi wydajność mleka
  • Aktywizuje ruje, poprawia płodność
  • Dobra zdrowotność i kondycja
  • Wysoka zawartość tłuszczu i białka w mleku
Stosowanie

Mieszanka paszowa uzupełniająca Protina® przeznaczona jest dla krów mlecznych przy skarmianiu kiszonki z całych roślin a
także kiszonki z ziarna i z kolb kukurydzy w ilości 1-5 kg/dzień/sztukę. Nie stosować dla cieląt i innych gatunków zwierząt.

Wiedza praktyczna z zakresu żywienia krów mlecznych